Till navigation Till innehåll (s)

Grundvatten är en resurs

I dagsläget kommer Sollentunas dricksvatten från Mälaren, men grundvattnet är vår reserv och kan vara vårt framtida ordinarie dricksvatten. Grundvatten har också andra viktiga funktioner. Därför måste vi skydda det.

Grundvattnet är viktigt

Grundvattnet hjälper till att stabilisera marken och det fyller på våra sjöar och vattendrag. I Sollentuna finns grundvattnet även som en reserv.

Sollentunas ansvar för grundvattnet

Grundvattnet känner inga kommunala gränser. Vi delar alla våra grundvattenförekomster med andra kommuner. Om vi förorenar vårt grundvatten eller förhindrar att grundvatten bildas påverkar det dem vi delar vattnet med. 

Kvaliteten på Sollentunas grundvatten

Vi har fyra grundvattenförekomster i kommunen. Kvaliteten varierar mellan de olika förekomsterna men generellt ser vi tecken på mänsklig påverkan i alla förekomsterna. 

Så tar vi hand om grundvattnet i Sollentuna

  • I Sollentuna utvecklar vi vår hantering av dagvattnet för att minimera risken att föroreningar når grundvattnet.
  • Vi följer Länsstyrelsens arbete med de nya, uppdaterade skyddsföreskrifterna för grundvattnet.
  • Tillsammans med bland annat Norrvatten, Upplands Väsby, Solna och Sigtuna kommun har vi bildat Norra Stockholmsåsens Grundvattenråd, för kunskapsutbyte och gemensam utveckling för åsens bästa. Tillsammans gör vi bland annat riskanalyser, spårar källor till föroreningar  och förbereder för miljöövervakning av åsen.
  • Inom grundvattenrådet planerar vi för en gemensam övervakning av grundvattnet. Kommunen mäter också nivån på vattnet på flera olika platser i kommunen.

Norra Stockholmsåsens grundvattenråd

Mer läsning för dig