Till navigation Till innehåll (s)

Påverka Sollentunas utveckling

Du som bor i Sollentuna kan ta del av och påverka utvecklingen på flera sätt.

 • Kontakta dina politiker
 • Delta i samråd vid fysiska planförändringar
 • Kontakta de kontaktpolitiker som finns i vissa nämnder
 • Delta i de dialogmöten med invånare som kommunen anordnar
 • Du kan överklaga beslut
 • Sollentunasalen i kommunhuset

  Kontakta din politiker

  Har du något du undrar över? Har du en fråga eller synpunkt som du vill lämna till någon av dina förtroendevalda politiker i kommunen? Du kan föra fram synpunkter och idéer kring den kommunala verksamheten direkt till ordförande i...

 • Hus och lyftkran
  Kommun & Politik

  Samråd vid fysisk planering

  Kommunen handlägger och beslutar om hur man använder mark och vatten. Du som är invånare kan påverka utvecklingen.

 • Edsbergsparken
  Kommun & Politik

  Dialogmöten med invånare

  Din åsikt är värdefull. I en medborgardialog kan du vara med och påverka olika beslut som fattas i Sollentuna kommun.

 • torra höstlöv på marken

  Överklaga beslut

  Om du tycker att kommunen fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga det. Du kan överklaga genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning.