Till navigation Till innehåll (s)

Skolskjuts, skolresor

Du kan ansöka om kostnadsfri skolskjuts om avståndet mellan skolan och hemmet överstiger ett visst antal kilometer.

Det kan bli aktuellt med kostnadsfri skolskjuts om gångavståndet mellan skolan och hemmet överstiger:

  • Två kilometer för elever i skolår F-3.
  • Tre kilometer i skolår 4-6.
  • Fyra kilometer i skolår 7-9.

All skolskjuts sker i första hand med kollektivtrafik. Ersättning för SL-kort (terminskort) kan beviljas elever på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet. I särskilda fall kan transporten ske med taxi. Då samordnas resornas med andra elever.

Om du väljer en skola som ligger längre från hemmet än den skola som kommunen erbjuder plats på, beviljas inte skolskjuts. Skolskjuts till fristående skola i Sollentuna anordnas under samma förutsättningar. Om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Det är elevens hemkommun som ansvarar för skolskjutsen.

Ansök om skolskjuts

Ansökan gäller ett läsår i taget och görs via e-tjänst eller via blankett.

Ansök om skolskjuts via e-tjänst 

Boende och folkbokföring

Skolskjuts anordnas mellan skolan och den adress i Sollentuna kommun där eleven är folkbokförd. Vid växelvis boende anordnas skolskjuts till båda adresserna som ska vara inom Sollentuna kommun. 

Om du flyttar inom Sollentuna

Grundregeln är att eleverna går i den närmsta kommunala skolan. Om du flyttar långt från skolan och vill behålla din nuvarande plats, beviljar vi inte skolskjuts.  

Resor vid olycksfall

Tillfälliga behov av resor med anledning av olycksfall kan i vissa fall täckas av kommunens olycksfallsförsäkring. Vår försäkring hos Stockholmsregionens försäkringOm resan sker på grund av sjukdom kan privat försäkring innehålla sådant skydd. Om sådan saknas prövas rätten till skolskjuts av utbildningsnämnden efter ansökan.

Så här går det till

Det är bolaget Sirius Omsorg AB som sköter skolskjutsarna i Sollentuna. De är en del av Taxi Stockholm och har stor vana vid den här typen av ansvar.

För dig som har beviljats skolskjuts

Lagar och regler

Här kan du ta del av reglerna för skolskjuts och andra regler som rör förskola och skola.

Regler för förskola och skola

I skollagen (2010:800) 10 kapitel 32, 33 och 40 §§ kan du läsa mer om hemkommunens ansvar för att anordna skolskjuts.

Skollagen

Mer läsning för dig