Till navigation Till innehåll (s)

Grafisk profil 

Sollentuna kommun kommunicerar ofta och mycket. Till stöd i det arbetet har vi en grafisk profil som gör det lätt för invånare och andra att känna igen oss.

Den grafiska manualen innehåller riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk. Här finns instruktioner kring våra profilfärger och grafiska element som skapar igenkänning. Vi resonerar kring bildspråk och ger anvisningar för logotypens användande, samprofilering, platsannonser, powerpointpresentationer och visitkort.

Vill du använda vår logotyp är du välkommen att kontakta kommunikationsenheten.