Till navigation Till innehåll (s)

Uppsökande verksamhet 

En viktig del av kommunens förebyggande arbete är uppsökande verksamhet. Vi erbjuder dig som fyller 85 år under året och inte har insatser från äldreomsorgen ett hembesök av vård- och omsorgskontoret.

Du kommer få hem ett brev där du meddelar att du önskar få ett besök. Anhörigkonsulent Kajsa Undin kommer sedan ta telefonkontakt med dig för att erbjuda en tid för hembesöket.

Vid hembesöket ges information om kommunens hjälp- och stödinsatser och hur det går att förebygga brand- och fallolyckor i hemmet. Besöket är frivilligt, kostnadsfritt och beräknas ta ungefär 45 minuter.

Yngre än 85?

Är du yngre än 85 år och känner att du skulle vilja få ett besök kan du kontakta Kajsa.

Telefon: 08-579 215 31
E-post: kajsa.undin@sollentuna.se