Till navigation Till innehåll (s)

Anpassade gymnasieskolan

Den anpassade gymnasieskolan är en egen skolform. Den vänder sig till dig som inte klarar kriterierna för gymnasieskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller svår hjärnskada. Den är fyraårig och har både nationella och individuella program.

Du kan söka bland både kommunala och fristående skolor i Stockholms län. Sollentuna kommun driver inte någon egen anpassad gymnasieskola.

Steg 1. Ansök om att få börja i anpassad gymnasieskola

För att få gå i anpassad gymnasieskola behöver du ett beslut från utbildningskontoret. Det gäller även om du går i anpassad grundskola. Det är vårdnadshavaren till omyndig elev som ska göra ansökan.

Steg 2. Ansök om skola

Du gör din ansökan hos Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm

Läs mer om anpassad gymnasieskola och hitta program och skolor i hela Sverige.

Anpassad gymnasieskola i hela Sverige

Skolverket om Anpassad gymnasieskola

Resan till och från skolan

Du som har längre än sex kilometer mellan hem och skola får ett terminskort av skolan. Har du behov av skolskjuts (taxi) mellan hemmet och skolan kan din vårdnadshavare ansöka om detta. 

Ansökan om skolskjuts

Mer läsning för dig