Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Mark- och vägarbeten

Information om arbeten som påverkar framkomligheten

Aktuella mark- och vägarbeten

Säkra skolvägar

Sollentuna kommun arbetar aktivt med att få fler barn att gå och cykla på ett säkert sätt till skolan

Säkra skolvägar