Till navigation Till innehåll (s)

Rådgivande organ

I Sollentuna finns ett antal så kallade råd. Här kan kommunen kan samråda och utbyta information med olika föreningar eller grupper i samhället som är intresserade av en viss fråga.

  • Brottsförebyggande rådet

    Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordnar kommunens brottsförebyggande arbete med de insatser som andra aktörer gör. Rådet leder kommunens övergripande insatser för att öka tryggheten.

  • Funktionshinderrådet

    I kommunen finns ett funktionshinderråd. Här ingår representanter från kommunen och från de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. I rådet samråder kommunen och de olika organisationerna, och utbyter information.

  • Sollentuna pensionärsråd

    I Sollentuna kommun finns ett pensionärsråd. Här kan kommunen och de organisationer som företräder pensionärerna samråda och utbyta information.