Till navigation Till innehåll (s)

Rådgivande organ 

I Sollentuna finns ett antal grupper där kommunen kan samråda och utbyta information med olika intressegrupper. Det finns också ett lokalt brottsförebyggande råd som samordnar kommunens arbete för att förebygga brott tillsammans med andra aktörer.

 • Kommun & Politik

  Brottsförebyggande rådet

  Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordnar kommunens brottsförebyggande arbete med andra aktörers insatser och leder kommunens övergripande insatser för ökad trygghet.

 • Kommun & Politik

  Funktionshinderrådet

  I kommunen finns ett funktionshinderråd för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

 • Kommun & Politik

  Sollentuna pensionärsråd

  I kommunen finns ett pensionärsråd för samråd och ömsesidig information med de organisationer som företräder pensionärerna.

 • Kommun & Politik

  Sollentuna ungdomsråd

  Syfte med ungdomsrådet är att stärka ungdomars möjligheter att påverka utvecklingen i frågor som berör dem. Ungdomsrådet ska  ge politikerna bättre möjligheter att få tillgång till ungdomars synpunkter.