Till navigation Till innehåll (s)

Rådgivande organ

I Sollentuna finns ett antal så kallade råd. Här kan kommunen kan samråda och utbyta information med olika föreningar eller grupper i samhället kring en viss fråga.

Sollentunas rådgivande organ

  • Brottsförebyggande rådet

    Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordnar kommunens brottsförebyggande arbete med de insatser som andra aktörer gör. Rådet leder de övergripande insatserna för att öka tryggheten i kommunen.

  • Funktionshinderrådet

    I kommunen finns ett funktionshinderråd. I detta råd ingår representanter både från kommunen och från de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Här kan kommunen och de olika organisationerna samråda och utbyta...

  • Sollentuna pensionärsråd

    I Sollentuna kommun finns ett pensionärsråd. Här kan kommunen och de organisationer som företräder pensionärerna samråda och utbyta information.