Till navigation Till innehåll (s)

Rådgivande organ

I Sollentuna finns ett antal så kallade råd. I råden kan kommunen kan samråda och utbyta information med olika intressegrupper. I det lokala brottsförebyggande rådet samordnas kommunens arbete för att förebygga brott tillsammans med andra aktörer.

 • Brottsförebyggande rådet

  Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordnar det brottsförebyggande arbete kommunen gör med andra aktörers insatser. Rådet leder kommunens övergripande insatser för att öka tryggheten.

 • Funktionshinderrådet

  I kommunen finns ett funktionshinderråd. Här ingår representanter från kommunen och från de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. I rådet sker samråd och ömsesidigt utbyte av information mellan kommunen...

 • Sollentuna pensionärsråd

  I Sollentuna kommun finns ett pensionärsråd. Här kan kommunen och de organisationer som företräder pensionärerna samråda och utbyta information.

 • Sollentuna ungdomsråd

  Syfte med ungdomsrådet är att stärka ungdomars möjligheter att påverka utvecklingen i frågor som berör dem. Ungdomsrådet ska  ge politikerna bättre möjligheter att få tillgång till ungdomars synpunkter.