Till navigation Till innehåll (s)

Block 1 - Seminarier 14:00 - 14:30

Välj ett av dessa miniseminarier i Block 1, konferensen Inga utsatta områden.

Sollentunas analysmodell mot målet om inga utsatta områden år 2030

Sollentuna kommun har som mål att år 2030 inte ha några områden med på polisens lista över utsatta områden. Arbetet ska följas upp med en omfattande årlig analys. Som stöd för detta har det utvecklats en analysmodell som skall ligga till grund för att följa utvecklingen. Vilket stöd har analysmodellen varit i arbetet med att vända utvecklingen och hur har vi använt oss av modellen i arbetet med målsättningen Inga utsatta områden 2030?

Caroline Olsson, trygghetsstrateg, Sollentuna kommun  och Per Olof Hallin, professor emeritus, Malmö universitet

Hur ger vi våra unga rätt verktyg för arbetslivet?

Ungdomsarbetslösheten ökar i kommunen vilket ställer nya krav på hur vi kan möta målgruppen. Genom koordinering, samverkan och en rad insatser arbetar vi för att inga ungdomar ska behöva hamna mellan stolarna. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) har även öppnat nya möjligheter för att nå ut till ungdomar i utsatta områden.

Representanter från arbetsmarknadsenheten; Navigator/Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA), vuxenutbildningen och socialförvaltningen, Sollentuna kommun, föreningen Möjligheternas Plats

Drömstaden – ungas kreativa och innovativa lösningar för morgondagens samhälle

Projekt Drömstaden är ett samarbete mellan utbildning, samhällsbyggnad och Makerzone. Projektet ger eleverna i utsatta områden möjlighet att arbeta kreativt med teman inom hållbar stadsplanering, klimatförändringar och digitalisering.

Lisa Eriksson, verksamhetsansvarig Makerzone, Sollentuna kommun

Hur får vi unga mer delaktiga i socialtjänstens arbete i de ungas miljöer?

Vi berättar om hur socialkontoret, genom att öka delaktigheten och komma ut på arenor där alla barn och unga finns, når fler. Socialkontoret har för flera år sedan tagit fram en unik lärarhandledning, för att berätta om socialtjänsten i skolans undervisning. Lärarhandledningen kompletterar läroplanen, och sprids idag i flera kommuner.

Socialkontoret anställer åtta ungdomar under ett och ett halvt år, då de hjälper till på event, tittar på material och miljöer ur ett ungdomsperspektiv. Som medarbetare på socialkontoret tillför de ett viktigt perspektiv, och de får samtidigt en arbetserfarenhet med sig.

Anna Jakobsson, processledare, Veronica Engström, processledare och Lotta Dagnå, enhetschef, förebyggande enheten, socialkontoret, Sollentuna kommun

Tidig insats, tidig upptäckt med förskolestöd

Barnen är vår framtid. Genom nära samarbete mellan professionerna ser vi framgångar för barn och familjer i utsatta områden. Förskolestöd ger möjlighet till stöd och konsultationer med ett tvärprofessionellt team, i ett samarbete mellan pedagoger, specialpedagog och psykolog, förskola och föräldrastöd, där vi gemensamt reflekterar över hur vi på bästa sätt möter­­­­­­­­ en familj som har utmaningar. Projektet är främst riktat mot utsatta områden.

Åsa Börjesson, specialpedagog Förskolestöd och Stina Sundberg Zhunio, psykolog, Sollentuna kommun

Fritidsgården – den unika mötesplatsen

Vilken roll kan fritidsgården och fritidsledaren ha i utsatta områden? Fritidsgården ”mitt i centrum” är ett arbetssätt som ger möjligheten att bygga trygghet såväl hos målgruppen som hos medborgarna i stort.

Genom medvetna satsningar och ett tydligt fokus på det främjande ungdomsarbetet har Sollentunas fritidsgårdar blivit en viktig faktor för trygghetsarbetet i kommunen i stort och i utsatta områden i synnerhet.  

Olle Tahlén, enhetschef fritidsgårdsenheten, Sollentuna kommun

Inga utsatta områden - hela programmet

Mer läsning för dig