Till navigation Till innehåll (s)

Anmäla att någon far illa

I vissa fall kan en persons missbruk göra att han eller hon utsätter sig själv eller någon närstående för allvarlig fara. Trots det kanske personen inte vill ha vård. Du kan anmäla om någon far illa av sitt missbruk. Då kan socialkontoret bedöma om de behöver starta en utredning.

Anmälan

Du kan anmäla till vårt kontaktcenter om någon far illa av sitt missbruk.

Telefonnummer till kontaktcenter 08-579 210 00.

Vård med tvång

Efter en anmälan gör socialkontoret en bedömning om det kan finnas skäl att den anmälde behöver vårdas med tvång. Socialtjänsten har då en skyldighet att utreda personens missbruk.

Socialsekreteraren utreder oavsett om den anmälde personen medverkar till utredningen eller inte. Om riskerna med ett fortsatt missbruk är för stora och personen inte frivilligt vill ha vård är socialtjänsten skyldig att ingripa. 

Mer läsning för dig