Till navigation Till innehåll (s)

POSOM-gruppen

Alla kommuner ska kunna erbjuda krisstöd. I många kommuner sker detta via POSOM-grupper.

POSOM kan kallas in när ett stort antal personer är i behov av psykologiskt och socialt stöd. Det kan till exempel vara vid större olyckor, eller händelser där barn och unga är involverade. 

POSOM:s främsta roll är att förebygga psykisk ohälsa. Det sker genom ett stöd till direkt, eller indirekt drabbade vid en olycka. Vid en större händelse kan stödet ges på ett stödcentrum, annars är insatsgruppen flexibel och har möjlighet att ge stödet där det bedöms lämpligast.

POSOM består av representanter från:

  • Socialtjänsten
  • Religiösa samfund
  • Skolan
  • Andra som har individuellt krisstöd i sin yrkesroll

Resurs vid olyckor och katastrofer

POSOM är en resurs för psykiskt och socialt omhändertagande av människor vid olyckor och katastrofer när de ordinarie resurserna inte räcker till eller inte kan nås. POSOM är främst en resurs vid fredstida katastrofer, men ska ha motsvarande uppgifter i händelse av beredskaps- eller krigstillstånd. Gruppen ska bistå katastrofdrabbade ifråga om nödvändiga och akuta sociala behov.

POSOM kan kallas in direkt av räddningsledare, polisinsatschef eller kommunens säkerhetschef när inträffad händelse inte är av den omfattningen att kommunens krisledning inkallats. I dessa fall verkar POSOM direkt under sin ledningsgrupp.

Mer läsning för dig