Till navigation Till innehåll (s)

Överförmyndarnämnden 

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Kommunerna Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna har en gemensam överförmyndarnämnd.

Det gemensamma kontoret för nämnden är placerat i Sollentuna.

Nämndens uppgift är att se till att omyndiga barn eller myndiga personer som inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller själva ta hand om sig inte ska missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Nämnden ansvarar för tillsyn och handläggning av ärenden som handlar om förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap med stöd av föräldrabalkens (FB) regler. 

Överförmyndarnämnden ska utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Kommunens tjänstemän har en omfattande delegation och de flesta ärenden behandlas av handläggarna under överinseende av överförmyndaren. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för överförmyndarnämndens verksamhet.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om vår verksamhet.

Lämna handlingar till överförmyndarnämnden

Vill du lämna handlingar till överförmyndarnämnden kan detta göras i receptionen på plan 0 i Turebergshuset fram till februari, och därefter på Aniaraplatsen.

Länkar

God man, förvaltare, förmyndare

Kontaktuppgifter  - Överförmyndarnämnden