Till navigation Till innehåll (s)

Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Den ska se till att personer som inte kan bevaka sin rätt, ta hand om sin egendom eller sig själv inte ska behandlas orättvist, vare sig ekonomiskt eller rättsligt. Nämnden arbetar för både barn och vuxna.

Sollentuna kommun ingår i en gemensam nämnd tillsammans med Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Nämndens kontor finns i Sollentuna.

Nämnden har ansvar för att följa upp och hantera ärenden som handlar om förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Arbetet sker med stöd av reglerna i föräldrabalken (FB). Nämnden ska också granska överförmyndares, gode mäns och förvaltares arbete.

De flesta ärenden behandlas av kontorets handläggare. De har en omfattande rätt att fatta beslut på delegation från nämnden. Överförmyndaren har uppsikt över arbetet.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för överförmyndarnämndens verksamhet.

Överförmyndarnämnd gemensam

Jan Fjellstedt (KD), Ledamot
jan.fjellstedt@sollentuna.se

Josefin Elisabeth Brodd (M), Ledamot
josefin.brodd@sollentuna.se

Berit Brorsson Söderström (S), Ordförande
inga.brorsson.soderstrom@sollentuna.se

Ylva Mozis (L), Ledamot
ylva.mozis@sollentuna.se

Daniela Rawensparr (M), Ersättare
daniela.rawensparr@sollentuna.se

Mohammed Ebrahim Nikkhah Dehkordi (S), Ersättare
mohammed.nikkhah.dehkordi@sollentuna.se

Åke Roth (M), Ersättare
ake.roth@sollentuna.se

Bengt Skogert (S), Ersättare
bengt-erik.skogert@sollentuna.se

Inlämning av handlingar samt besök till oss

Överförmyndarnämnden i Norrorts webbplats

Alla förtroendevalda i Sollentuna kommun - Troman Publik

Mer läsning för dig