Till navigation Till innehåll (s)

Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Den ska se till att personer som inte kan bevaka sin rätt, ta hand om sin egendom eller sig själv inte ska behandlas orättvist, vare sig ekonomiskt eller rättsligt. Nämnden arbetar för både barn och vuxna.

Sollentuna kommun ingår i en gemensam nämnd tillsammans med Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Nämndens kontor finns i Sollentuna.

Nämnden har ansvar för att följa upp och handlägga ärenden som handlar om förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Arbetet sker med stöd av reglerna i föräldrabalken (FB). Nämnden ska också granska överförmyndares, gode mäns och förvaltares arbete.

De flesta ärenden behandlas av kontorets handläggare. De har en omfattande rätt att fatta beslut på delegation från nämnden. Överförmyndaren har uppsikt över arbetet.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för överförmyndarnämndens verksamhet.

Politiker i överförmyndarnämnden

Jan Fjellstedt (KD), ordförande

Josefin Brodd (M), ledamot

Berith Brorsson Söderström (S), ledamot

Ylva Moziz (L), ledamot

Daniella Rawensparr (M), ersättare

Ebrahim Nikkah-Dehkordi (S), ersättare

Bengt Skogert (S), ersättare

Vakant, ersättare

Inlämning av handlingar samt besök till oss

Överförmyndarnämnden i Norrorts webbplats