Till navigation Till innehåll (s)

Politik och demokrati

Vart fjärde år det allmänna val. Då väljer kommunens invånare de politiker som ska styra kommunen. Antalet röster avgör hur platserna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra nämnder ska fördelas mellan partierna. 

Politikernas uppgift är att besluta om hur kommunen ska styras och organiseras. Sollentuna kommun är en av Sveriges 290 kommuner. I vårt land beslutar kommunerna själva hur mycket invånarna ska betala i skatt och vad pengarna ska användas till. Vi har så kallat kommunalt självstyre.

Politikernas uppdrag är att ge sollentunaborna den kommunala service som de behöver och vill ha. Politikerna ska också förvalta kommunens pengar, som till stor del består av invånarnas inbetalda skatter. De allra flesta politiker i vår kommun är fritidspolitiker som samtidigt har ett annat arbete.

Partier och mandatfördelning

Politisk plattform

Kommunens organisation

Kontakta din politiker

Har du något du undrar över? Har du en fråga eller synpunkt som du vill lämna till någon av dina förtroendevalda politiker i kommunen? Du kan föra fram synpunkter och idéer kring den kommunala verksamheten direkt till ordförande i respektive nämnd. En ordförande svarar i första hand på de frågor som rör det egna ansvarsområdet.

Du hittar samtliga förtroendevalda i Troman Publik. Där kan du också se deras olika ansvarsområden.

Samtliga förtroendevalda i Sollentuna kommun - Troman publik

Politiska sekreterare

Politiska sekreterare är tjänstemän som stödjer de förtroendevalda i det politiska arbetet. Du kan vända dig till den politiska sekreteraren med frågor om partiets lokala politik.

Sollentuna kommuns politiska sekreterare

 

 

Mer läsning för dig