Till navigation Till innehåll (s)
En pool med skyddet utfällt
Pool

Pool och pooltak

En pool eller bassäng i sig kräver inte bygglov men vissa åtgärder kring en pool kan kräva bygglov eller marklov.

Bygglov kan behövas

Du behöver bygglov om du vill

  • sätta upp pooltak eller poolskydd om människor kan vistas i vattnet under taket.

Du behöver marklov om du vill

  • schakta eller fylla på så att markens höjd ändras mer än +/- 0,5 meter från ursprunglig marknivå inom detaljplanelagt område.

Markarbeten

Du kan behöva andra tillstånd!

  • Om du ska ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet så behöver du anmäla det till Sollentuna Energi & Miljö (SEOM).

Allt du behöver veta om bygglov för pooltak

Handläggningstid: ca 3 - 10 veckor
Kostnad: ca 5800 - 26000 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan via e-tjänst
  • förslag på kontrollplan
  • situationsplan
  • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 8 steg avklarade