Till navigation Till innehåll (s)

Rättigheter

Även du som är placerad har rättigheter. Du har rätt att känna trygghet och få gå i skolan. Du har rätt att bli lyssnad på och du har rätt att ha egna åsikter.

Att flytta till människor du inte känner är en stor förändring i livet. Det kan ta tid innan ni lär känna och vänjer er vid varandra. Men om du fortsätter känna att du inte har det bra där du är placerad är det viktigt att du berättar det. Kan du inte prata med dem du bor hos kan du alltid prata med din socialsekreterare så att ni tillsammans ska kunna komma fram till en lösning. 

Du ska bli behandlad med respekt

Du har rätt att bli behandlad med respekt och på samma sätt som de andra barnen som bor där du är placerad. Dina jour- eller familjehemsföräldrar eller personalen på ditt HVB eller SiS ska bry sig om dig, ta hand om dig och hjälpa dig när du behöver det.

Men vuxna som har hand om dig kan bestämma saker som du inte håller med om. De har ansvar för att skydda dig och då kan de förbjuda dig att göra saker som kan vara farliga för dig.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på IVO:s hemsida. 

 

 

Mer läsning för dig