Till navigation Till innehåll (s)

Tobak

Tobak är nästan alltid det första preparatet som barn kommer i kontakt med. Rökande ungdomar erbjuds även oftare att köpa narkotika. Att avstå från tobak gör det lättare att tacka nej till andra droger.

  • Nio av tio som börjar röka gör det innan de fyllt 18 år.
  • Din inställning som förälder, tillgång och sociala normer påverkar.
  • Nikotinet påverkar hjärnan och ju tidigare man börjar desto snabbare uppstår ett beroende.
  • Ungdomar som röker/snusar dricker oftare och mer alkohol än ungdomar som inte brukar tobak.
  • 64 procent av de elever som röker regelbundet har också testat cannabis.
  • Bland elever som aldrig rökt vanlig tobak har bara fyra procent testat cannabis. (Det visar en undersökning som Statens folkhälsoinstitut låtit genomföra bland elever på sex gymnasieskolor i Skåne).

Du som förälder/vuxen kan göra skillnad!

Föräldrar kan göra skillnad genom att prata med sina barn och säga
nej till tobak. En sammanslagning av flera studier visar att:

  • 10 % av barnen som röker, har föräldrar som inte röker och säger nej till rökning.
  • 12 % av barnen som röker, har föräldrar som själva röker men säger nej till rökning.
  • 26 % av barnen som röker, har föräldrar som inte röker men tillåter rökning.
  • 38 % av barnen som röker, har föräldrar som också röker och tillåter rökning.

 (Källa: Non Smoking Generation)

Hälsorisker i samband med rökning av vattenpipa

Användning av vattenpipa har ökat bland ungdomar. Rökning av vattenpipa är riskfyllt. Vattenpipstobaken är farlig och innehåller 30 procent tobak. Vid ett röktillfälle får rökaren i sig tobaksrök motsvarande 100 cigaretter. Hittills genomförda studier om rök från vattenpipa visar att den innehåller samma typ av skadliga ämnen och partiklar som cigarettrök, och kan därmed ge samma hälsorisker. Jämfört med cigarettrökning bildas också en större mängd rök. 

www.nonsmoking.se