Till navigation Till innehåll (s)

Idrottsutbildningar

Om du vill kombinera dina gymnasiestudier med en satsning på en idrott kan du välja att söka till antingen ett riksidrottsgymnasium (RIG) eller till en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

Dessa utbildningar är till för dig som vill satsa på elitidrott i kombination med gymnasiestudier. Respektive skolas idrottsutbildning (RIG och NIU) är godkända av Skolverket. Du läser ämnet specialidrott som en del av dina idrottskurser när du följer en idrottsutbildning.

Mer om det kan du läsa på Skolverkets webbsida.

Skolverket om idrottsutbildningRiksidrottsgymnasierna (RIG) är riksrekryterande. Det innebär att du som bor i Sollentuna kommun kan söka till dessa skolor och tas in på samma villkor som alla andra som söker till utbildningen. Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) finns vid ett antal skolor både inom länet och utanför länet.

Mer om det kan du läsa på Gymnasieantagningen.

Gymnasieantagningen om idrottsutbildning

Här ser du vilka kommuner Sollentuna kommun har samverkansavtal med 

Gymnasieantagningens lista på avtal

Det finns ytterligare en variant av idrottsutbildning som en del skolor har. Det är en lokal idrottsprofil (LIU). Det är en samverkansform mellan en skolhuvudman och en eller flera idrottsföreningar. Vid dessa utbildningar läser du inte ämnet specialidrott och det är inte heller en utbildning som Skolverket har godkänt.

Sollentuna kommuner ersätter inte skolorna med den merkostnad som en del skolor tar ut för att driva lokal idrottsprofil (LIU).

Bidrag för inackordering

Du som är uttagen till ett RIG eller NIU utanför din hemort har rätt att söka ekonomiskt stöd för inackordering.

Inackordering

Mer läsning för dig