Till navigation Till innehåll (s)

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-10-15 – 2022-10-16:

Ledamöter

Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande
Anna-Lena Johansson (L), 1:e vice ordförande
Anton Lindgren (S), 2:e vice ordförande
Thomas Ardenfors (M)
Soley Aksöz Lithborn (M)
Moa Rasmusson (L)
Thomas Nyman (KD)
Seppo Karmitsa (KD)
Jonas Riedel (C)
Swapna Sharma (S)
Bella Lindström (V)
Peter Godlund (MP)
Anki Elken (SP)
Mikael Stigenberg (-)

Ersättare

Birgitta Schwinn (M)
Folke Anger (M)
Rickard Truedsson (M)
Per Gibson (L)
Henrik Thureson (L)
Carlos Romero (KD)
Eva Ireblad (KD)

Lars Kallander (C)

Roger Sjöberg (S)
Mette Hildingsson (S)
Katarina Roa-Godoy (S)
Margareta Asplund (V)
Ingrid Måhl (MP)
Bo Ehlin (SD)

Kontakta din politiker