Till navigation Till innehåll (s)

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-10-15 – 2022-10-14:

Ledamöter

Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande
Anna-Lena Johansson (L), 1:e vice ordförande
Joakim Jonsson (S), 2:e vice ordförande
Thomas Ardenfors (M)
Soley Aksöz Lithborn (M)
Moa Rasmusson (L)
Magnus Ramstrand (KD)
Seppo Karmitsa (KD)
Jonas Riedel (C)
Swapna Sharma (S)
Dira Lindström (V)
Peter Godlund (MP)
Anki Elken (SP)
Mikael Stigenberg (-)

Ersättare

Birgitta Schwinn (M)
Folke Anger (M)
Benkt Kullgard (M)
Henrik Thureson (L)
Per Gibson (L)
Lars Kallander (C)
Carlos Romero (KD)
Eva Ireblad (KD)
Roger Sjöberg (S)
Mette Hildingsson (S)
Anton Lindgren (S)
Hannes Waldetoft (V)
Ingrid Måhl (MP)
Bo Ehlin (SD)