Till navigation Till innehåll (s)

Annonserade upphandlingar

Här hittar du alla upphandlingar som annonseras just nu i Sollentuna. Vi listar också planerade upphandlingar.

Välkommen att lämna anbud! 

Just nu har vi följande upphandlingar publicerade:

Våra annonserade upphandlingar

Kommunen har också möjlighet att ansluta sig till rikstäckande ramavtal om upphandlas genom Adda (Adda - tidigare SKL Kommentus Inköpscentral) och STIC. 

Annonserade upphandlingar via Adda ( Kommentus) och STIC.

Planerade upphandlingar 2023/2024/2025

 • Låssmedstjänster.
 • Golvläggningsentreprenad.
 • Installation, drift och underhåll av brandlarmsystem.
 • Takunderhållsentreprenad inklusive is- och snöröjning av tak.
 • VVS - arbeten.
 • Kvarteret Hoppet finplanering.
 • Maskiner och service (Trä- och metallslöjd).
 • 804 Väsjö torg finplanering.
 • Broupphandling (renovering + breddning) Norrviken station.
 • Asfaltsbeläggningar plus mark- och anläggning.
 • Tryckeritjänster STIC.
 • Profilprodukter STIC 2023.
 • Ruletten 4 och 28 anläggningsentreprenad.
 • Utredningar av fuktskador och problem inomhus.
 • Basala hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS.
 • Elsparkcyklar.
 • Styr- och reglerentreprenad inklusive Systemintegratör.
 • Säkerhetskonsulter.
 • Affärssystem (ex ekonomisystem).
 • Laddinfrastruktur.
 • Skadesanering.
 • Matkasse/Skafferiavtal.
 • Konsultförmedling Upphandlingskonsulter.
 • Bakgrundskontroller STIC 2024
 • Kranbilstjänst för att lyfta upp träd, ris m.m.
 • Norrsätra verksamhetsområde Etapp 2.
 • Marksanering och återställning Strandvägen, Segeludden.
 • E-handelssystem.
 • Verksamhetssystem för Bygglovs- och Kart/Mätverksamheterna.
 • Support, förvaltning och utveckling av webbplats.