Till navigation Till innehåll (s)

Annonserade upphandlingar

Här hittar du alla upphandlingar som annonseras just nu i Sollentuna. Vi listar också planerade upphandlingar.

Välkommen att lämna anbud! 

Just nu har vi följande upphandlingar publicerade:

Våra annonserade upphandlingar

Kommunen har också möjlighet att ansluta sig till rikstäckande ramavtal om upphandlas genom Adda (Adda - tidigare SKL Kommentus Inköpscentral) och STIC. 

Annonserade upphandlingar via Adda ( Kommentus) och STIC.

Planerade upphandlingar 2021/2022

 • Lås, låsarbeten och installationstjänst för larm- och passagesystem.
 • Betaltjänster parkering.
 • Persontransporter.
 • Tvätteritjänster (STIC).
 • Vitvaror (STIC).
 • Drift och avhjälpande underhåll av kommunens fastigheter - utemiljö.
 • El entreprenad.
 • Ventilationsentreprenad.
 • Golvläggningsentreprend.
 • Installation, drift och underhåll av brandlarmsystem.
 • Målerientreprenad.
 • Takunderhållsentreprenad inklusive is- och snöröjning av tak.
 • VVS - arbeten.
 • Storköksutrustning (Kommentus).
 • Yrkeskläder och skor (Kommentus).
 • Rivningsentreprenader (STIC).
 • Solavskärmning (STIC).
 • Korttidsboende (STIC).
 • Brandskyddsutrustning med tillhörande tjänster.
 • Företagshälsovård (STIC).
 • Bemanningstjänster av chefer.
 • Kognitiva hjälpmedel (STIC).
 • Broinspektion.
 • Fontäner/anläggningar.
 • Kvarteret Hoppet grovplanering.
 • Kvarteret Hoppet finplanering.
 • Kvarteret Hoppet Marksanering.
 • Miljökontrollprogram för Edsviken för perioden 2022-2025 (Edsviken Vattensamverkan).
 • Miljökontrollprogram för Oxunda för perioden 2022-2025 (Oxunda Vattensamverkan).
 • Fastighetsdrift.
 • Drift av Bergkälla äldreboende.
 • Natthemtjänst, lås och larm.