Till navigation Till innehåll (s)

Annonserade upphandlingar 

Alla upphandlingar som annonseras just nu i Sollentuna hittar du här. Vi listar också planerade upphandlingar.

Välkommen att lämna anbud!

Just nu har vi följande upphandlingar publicerade:

Våra annonserade upphandlingar

Kommunen har också möjlighet att ansluta sig till rikstäckande ramavtal som upphandlas genom SKL Kommentus Inköpscentral och STIC, Stockholms Inköpscentral som samordnar upphandlingar för ett antal kommuner i Stockholmsregionen. 

Annonserade upphandlingar via Kommentus och STIC 

Planerade upphandlingar 2020/2021

 • Radonsanering
 • Lås, låsarbeten och installationstjänst för larm- och passagesystem
 • Kvalitetsledningssystem (AB SOLOM)
 • Idrottsmaterial (STIC)
 • Inhyrning av socialsekreterare samt biståndshandläggare
 • Revisionstjänster för Sollentuna kommuns bolag
 • Terminalglasögon
 • Transportanläggning
 • Betaltjänster parkering
 • Parkeringsövervakning
 • Persontransporter
 • Drift av Gillbostråkets servicebostad
 • Brorenovering
 • Marksanering
 • Mark ledningsflytt Kv2a Mässområdet, Sollentuna
 • Ismaskin
 • Bemanningstjänst skola (STIC)