Till navigation Till innehåll (s)

Annonserade upphandlingar

Här hittar du alla upphandlingar som annonseras just nu i Sollentuna. Vi listar också planerade upphandlingar.

Välkommen att lämna anbud! 

Just nu har vi följande upphandlingar publicerade:

Våra annonserade upphandlingar

Kommunen har också möjlighet att ansluta sig till rikstäckande ramavtal om upphandlas genom Adda (Adda - tidigare SKL Kommentus Inköpscentral) och STIC. 

Annonserade upphandlingar via Adda ( Kommentus) och STIC.

Planerade upphandlingar 2022/2023

 • Lås, låsarbeten och installationstjänst för larm- och passagesystem.
 • Betaltjänster parkering.
 • Persontransporter (STIC).
 • El entreprenad.
 • Ventilationsentreprenad.
 • Golvläggningsentreprend.
 • Installation, drift och underhåll av brandlarmsystem.
 • Målerientreprenad.
 • Takunderhållsentreprenad inklusive is- och snöröjning av tak.
 • VVS - arbeten.
 • Solavskärmning (STIC).
 • Korttidsboende (STIC).
 • Brandskyddsutrustning med tillhörande tjänster.
 • Företagshälsovård (STIC).
 • Bemanningstjänster av chefer.
 • Kognitiva hjälpmedel (STIC).
 • Drift av fontäner och vattenanläggningar.
 • Kvarteret Hoppet grovplanering.
 • Kvarteret Hoppet finplanering.
 • Kvarteret Hoppet Marksanering.
 • Drift av Bergkälla äldreboende.
 • Maskiner och service (Trä- och metallslöjd).
 • Norra Väsjön etapp A, anläggningsentreprenad.
 • 804 Väsjö torg finplanering.
 • Tårpilen finplanering etapp 2.
 • Mässområdet anläggningsentreprenad.
 • Planteringsentreprenader och garantiskötsel.
 • Bekämpning av invasiva arter.
 • Broupphandling.
 • Asfaltsbeläggningar.
 • Bärgning av fordon.
 • Stadsbyggnadsbenchen 2023.
 • Utbildning i hot och våld och dödligt våld.
 • Tryckeritjänster STIC.
 • Företagshälsovård STIC 2023.
 • Profilprodukter STIC 2023.
 • Förmedlingstjänst av tekniska konsulter STIC 2023.
 • Förmedlingstjänst av organisationskonsulter STIC 2023.
 • Klottersanering STIC.
 • Lokalvård för Turebergshuset.
 • Blommor.
 • Företagsväxter.
 • Catering.
 • Drift- och underhåll gata.
 • Ruletten 4 och 28 anläggningsentreprenad.
 • Broisolering Sköldvägen.