Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Annonserade upphandlingar 

Alla upphandlingar som annonseras just nu i Sollentuna hittar du här. Vi listar också planerade upphandlingar.

Välkommen att lämna anbud!

Just nu har vi följande upphandlingar publicerade:

Våra annonserade upphandlingar

Kommunen har också möjlighet att ansluta sig till rikstäckande ramavtal som upphandlas genom SKL Kommentus Inköpscentral och STIC, Stockholms Inköpscentral som samordnar upphandlingar för ett antal kommuner i Stockholmsregionen. 

Annonserade upphandlingar via Kommentus och STIC 

Planerade upphandlingar 2021/2022

 • Lås, låsarbeten och installationstjänst för larm- och passagesystem
 • Idrottsmaterial (STIC)
 • Betaltjänster parkering
 • Parkeringsövervakning
 • Persontransporter
 • Brorenovering
 • Marksanering
 • Bemanningstjänst skola (STIC)
 • Tvätteritjänster (STIC)
 • Verksamhetssystem för Vård- och omsorgskontoret
 • Vitvaror (STIC)
 • Lokalvård 2020
 • Mark- och anläggningsarbeten
 • Drift och avhjälpande underhåll av kommunens fastigheter - utemiljö
 • El entreprenad
 • Ventilationsentreprenad
 • Mark och anläggningsarbeten för fastighetsmark
 • Golvläggningsentreprend
 • Installation, drift och underåll av brandlarmsystem
 • Målerientreprenad
 • Takunderhållsentreprenad inklusive is- och snöröjning av tak
 • VVS - arbeten
 • Storköksutrustning (Kommentus)
 • Yrkeskläder och skor (Kommentus)
 • Rivningsentreprenader (STIC)
 • Solavskärmning (STIC)
 • Banktjänster
 • Korttidsboende (STIC)
 • Brandskyddsutrustning med tillhörande tjänster
 • Företagshälsovård (STIC)
 • Bemanningstjänster av chefer
 • Kognitiva hjälpmedel (STIC)