Till navigation Till innehåll (s)

Annonserade upphandlingar 

Alla upphandlingar som annonseras just nu i Sollentuna hittar du här. Vi listar också planerade upphandlingar.

Välkommen att lämna anbud!

Just nu har vi följande upphandlingar publicerade:

Våra annonserade upphandlingar

Kommunen har också möjlighet att ansluta sig till rikstäckande ramavtal som upphandlas genom SKL Kommentus Inköpscentral och STIC, Stockholms Inköpscentral som samordnar upphandlingar för ett antal kommuner i Stockholmsregionen. 

Annonserade upphandlingar via Kommentus och STIC 

Planerade upphandlingar 2020

 • Radonsanering
 • Lås och låsarbeten
 • Glasmästeritjänster
 • VA-ledningar (STIC)
 • Juridiska Informationstjänster (STIC)
 • Kvalitetsledningssystem (AB SOLOM)
 • Matlådor (AB SOLOM)
 • Taxi (STIC)
 • Biblioteksmedia
 • Idrottsmaterial (STIC)
 • Ny intranätlösning för Sollentuna kommun
 • Medicinteknisk utrustning (STIC)
 • Ispist till Sollentunavallen
 • Inhyrning av socionomtjänster (eventuellt STIC)