Till navigation Till innehåll (s)

Annonserade upphandlingar

Här hittar du alla upphandlingar som annonseras just nu i Sollentuna. Vi listar också planerade upphandlingar.

Välkommen att lämna anbud! 

Just nu har vi följande upphandlingar publicerade:

Våra annonserade upphandlingar

Kommunen har också möjlighet att ansluta sig till rikstäckande ramavtal om upphandlas genom Adda (Adda - tidigare SKL Kommentus Inköpscentral) och STIC. 

Annonserade upphandlingar via Adda ( Kommentus) och STIC.

Planerade upphandlingar 2023/2024

 • Låssmedstjänster.
 • Service och installation av larm- och passagesystem.
 • Golvläggningsentreprenad.
 • Installation, drift och underhåll av brandlarmsystem.
 • Målerientreprenad.
 • Takunderhållsentreprenad inklusive is- och snöröjning av tak.
 • VVS - arbeten.
 • Kvarteret Hoppet finplanering.
 • Maskiner och service (Trä- och metallslöjd).
 • Norra Väsjön etapp A, anläggningsentreprenad.
 • 804 Väsjö torg finplanering.
 • Broupphandling (renovering + breddning) Norrviken station.
 • Asfaltsbeläggningar.
 • Bärgning av fordon.
 • Tryckeritjänster STIC.
 • Profilprodukter STIC 2023.
 • Förmedlingstjänst av tekniska konsulter STIC 2023.
 • Förmedlingstjänst av organisationskonsulter STIC 2023.
 • Klottersanering.
 • Drift- och underhåll gata.
 • Ruletten 4 och 28 anläggningsentreprenad.
 • Utredningar av fuktskador och problem inomhus.
 • Basala hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS.
 • Elsparkcyklar.
 • Styr- och reglerentreprenad inklusive Systemintegratör.
 • Säkerhetskonsulter.
 • Kommunikationstjänster.
 • Affärssystem (ex ekonomisystem).