Till navigation Till innehåll (s)

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamheter främst för barn och unga. 

Några av nämndens huvudområden är:

  • Drift och underhåll av fritidsanläggningar, arenor för både spontan och organiserad idrott. Sollentuna sim & sporthall och Väsjöbacken drivs av privata företag på uppdrag av nämnden.
  • Öppna och tillgängliga bibliotek. Huvudbibliotek och två meröppna arenabibliotek som alla är hbt-certifierade.
  • Kreativa mötesplatser för barn och unga såsom Kulturskolan och Arena Satelliten.
  • Familjeföreställningar och kultur för förskola och skola.
  • Fritidsverksamhet och fältfritidsverksamhet. 
  • Edsvikområdet 
  • Stipendier
  • Bidrag till föreningslivet 

Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott. 

Ledamöter för mandatperioden 2020-01-01–2020-12-31:

Magnus Ramstrand (KD) Ordförande
Bo Halbert (M) 1:e vice ordförande
Birgitta Hultkvist (M)
Christina Nelson Södersten (L)
Peter Kilander (KD)
Elisabeth Dacey-Fondelius (C)
Katarina Roa Godoy (S) 2:e vice ordförande
Adam Hjerpe (S)
Andreas Näsman (SP)

Ersättare:

Yvonne Iovka Simholm (M)
Carl Joelsson (M)
Ulf Boëthius (L)
Nivin Ala-Eddin (KD)
Elanor Kallander (C)
Susan Silverberg (C)
Jerker Dalunde (S)
Bashar Tancro Hussein (S)
Karin Lindström (V)

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun