Till navigation Till innehåll (s)

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden arbetar med frågor som rör kultur, fritid och idrott. Den har ett särskilt fokus på barn och ungdomar.

Ett av nämndens uppdrag är att driva och underhålla fritidsanläggningar. Det kan vara arenor för både spontan och organiserad idrott. Sollentuna sim- och sporthall och Väsjöbacken drivs båda av privata företag på uppdrag av nämnden.

Nämnden har också ansvar för biblioteken. I Sollentuna finns ett huvudbibliotek och två meröppna arenabibliotek. Alla bibliotek är tillgängliga och hbt-certifierade.

När det gäller barn och unga har nämnden flera uppdrag. Den ser till att det finns kreativa mötesplatser som Kulturskolan och Arena Satelliten. Nämnden ansvarar också för familjeföreställningar och kultur för förskola och skola. Dessutom ansvarar den för fritidsverksamhet och fältfritidsverksamhet.

Nämnden har också ansvar för att dela ut stipendier samt för bidrag till föreningar.

Nämnden har sammanträde ungefär en gång i månaden.

Ledamöter och ersättare för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31:

Kultur- och fritidsnämnd

Thomas Nyman (KD), Ordförande
thomas.nyman@sollentuna.se

Elizabeth Dacey-Fondelius (C), 1:e vice ordförande
elizabeth.dacey-fondelius@sollentuna.se

Casper Widmark (S), 2:e vice ordförande
casper.widmark@sollentuna.se

Tommy Höijer (M), Ledamot
tommy.hoijer@sollentuna.se

Ove Öhrn (M), Ledamot
ove.ohrn@sollentuna.se

Moa Rasmusson (L), Ledamot
moa.rasmusson@sollentuna.se

Rikhard Saarenpää (KD), Ledamot
jani.saarenpaa@sollentuna.se

Hanna Kretz (S), Ledamot
hanna.kretz@sollentuna.se

Stefan Borg (MP), Ledamot
stefan.borg@sollentuna.se

Yasmin Kardar (V), Ledamot
yasmin.kardar@sollentuna.se

Alexander Belstock (SD), Ledamot
alexander.belstock@sollentuna.se

Shimul Sanaullah (M), Ersättare
shimul.sanaullah@sollentuna.se

Irina Alewert (M), Ersättare
irina.alewert@sollentuna.se

Peter Hahne (L), Ersättare
peter.hahne@sollentuna.se

Elanor Kallander (C), Ersättare
elanor.kallander@sollentuna.se

Mahdi Heydari (C), Ersättare
medhi.heydari@sollentuna.se

Peter Kilander (KD), Ersättare
peter.kilander@sollentuna.se

Jamileh Hashemi (S), Ersättare
jamileh.hashemi@sollentuna.se

Johan Nybom (S), Ersättare
karl.nybom@sollentuna.se

Claes Warrén (S), Ersättare
claes.warren@sollentuna.se

Tea Corkovic (V), Ersättare
teodora.corkovic@sollentuna.se

Bo Ehlin (SD), Ersättare
bo.ehlin@sollentuna.se

 

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun

Alla förtroendevalda i Sollentuna kommun - Troman Publik

Mer läsning för dig