Till navigation Till innehåll (s)

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden arbetar med frågor som rör kultur, fritid och idrott. Den har ett särskilt fokus på barn och ungdomar.

Ett av nämndens uppdrag är att driva och underhålla fritidsanläggningar. Det kan vara arenor för både spontan och organiserad idrott. Sollentuna sim- och sporthall och Väsjöbacken drivs båda av privata företag på uppdrag av nämnden.

Nämnden har också ansvar för biblioteken. I Sollentuna finns ett huvudbibliotek och två meröppna arenabibliotek. Alla bibliotek är tillgängliga och hbt-certifierade.

När det gäller barn och unga har nämnden flera uppdrag. Den ser till att det finns kreativa mötesplatser som Kulturskolan och Arena Satelliten. Nämnden ansvarar för familjeföreställningar och kultur för förskola och skola. Dessutom ansvarar den för fritidsverksamhet och fältfritidsverksamhet.

Nämnden har också ansvar för verksamhet på Edsvik, för att dela ut stipendier samt för bidrag till föreningar.

Nämnden har sammanträde ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför dessa möten sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter

Ledamöter för mandatperioden 2021-01-01–2021-12-31:

Thomas Nyman (KD) Ordförande
Bo Halbert (M) 1:e vice ordförande
Birgitta Hultkvist (M)
Christina Nelson Södersten (L)
Peter Kilander (KD)
Elisabeth Dacey-Fondelius (C)
Katarina Roa Godoy (S) 2:e vice ordförande
Adam Hjerpe (S)
Andreas Näsman (SP)

Ersättare:

Yvonne Iovka Simholm (M)
Carl Joelsson (M)
Ulf Boëthius (L)
Nivin Ala-Eddin (KD)
Elanor Kallander (C)
Susan Silverberg (C)
Jerker Dalunde (S)
Bashar Tancro Hussein (S)
Sam Sporrong (V)

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun