Till navigation Till innehåll (s)

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden arbetar med frågor som rör kultur, fritid och idrott. Den har ett särskilt fokus på barn och ungdomar.

Ett av nämndens uppdrag är att driva och underhålla fritidsanläggningar. Det kan vara arenor för både spontan och organiserad idrott. Sollentuna sim- och sporthall och Väsjöbacken drivs båda av privata företag på uppdrag av nämnden.

Nämnden har också ansvar för biblioteken. I Sollentuna finns ett huvudbibliotek och två meröppna arenabibliotek. Alla bibliotek är tillgängliga och hbt-certifierade.

När det gäller barn och unga har nämnden flera uppdrag. Den ser till att det finns kreativa mötesplatser som Kulturskolan och Arena Satelliten. Nämnden ansvarar också för familjeföreställningar och kultur för förskola och skola. Dessutom ansvarar den för fritidsverksamhet och fältfritidsverksamhet.

Nämnden har också ansvar för att dela ut stipendier samt för bidrag till föreningar.

Nämnden har sammanträde ungefär en gång i månaden. 

Ledamöter:

Ledamöter för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31:

Thomas Nyman (KD) Ordförande  
Elizabeth Dacey-Fondelius (C) 1:e vice ordförande  
Casper Widmark (S) 2:e vice ordförande  
Tommy Höijer (M) 
Carl Joelsson (M)  
Anders Manell (L)  
Rikhard Saarenpää (KD)  
Hanna Kretz (S) 
Stefan Borg (MP)
Yasmin Kardar (V)
Peter Berggren (SD)

Ersättare:

Ersättare för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31:

K-G Holmgren (M) 
Irina Alewert (M)
Peter Hahne (L)  
Elanor Kallander (C)  
Mahdi Heydari (C)
Peter Kilander (KD)  
Jamileh Hashemi (S)
Johan Nybom (S)
Tanja Bojovic (S) 
Helene Halldin (V)
Alexander Belstock (SD)

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun