Till navigation Till innehåll (s)

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden arbetar med frågor som rör kultur, fritid och idrott. Den har ett särskilt fokus på barn och ungdomar.

Ett av nämndens uppdrag är att driva och underhålla fritidsanläggningar. Det kan vara arenor för både spontan och organiserad idrott. Sollentuna sim- och sporthall och Väsjöbacken drivs båda av privata företag på uppdrag av nämnden.

Nämnden har också ansvar för biblioteken. I Sollentuna finns ett huvudbibliotek och två meröppna arenabibliotek. Alla bibliotek är tillgängliga och hbt-certifierade.

När det gäller barn och unga har nämnden flera uppdrag. Den ser till att det finns kreativa mötesplatser som Kulturskolan och Arena Satelliten. Nämnden ansvarar också för familjeföreställningar och kultur för förskola och skola. Dessutom ansvarar den för fritidsverksamhet och fältfritidsverksamhet.

Nämnden har också ansvar för verksamhet på Edsvik, för att dela ut stipendier samt för bidrag till föreningar.

Nämnden har sammanträde ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför dessa möten sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter

Ledamöter för mandatperioden 2022-01-01–2022-12-31:

Thomas Nyman (KD) Ordförande (även ordförande i nämndens arbetsutskott)  
Bo Halbert (M) 1:e vice ordförande (även 1:e v ordf i nämndens arbetsutskott)  
Birgitta Hultkvist (M) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Christina Nelson Södersten (L) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)  
Peter Kilander (KD) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Elisabeth Dacey-Fondelius (C) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)  
Katarina Roa Godoy (S) 2:e vice ordförande (även 2:e v ordf i nämndens arbetsutskott)  
Casper Widmark (S) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)  
Andreas Näsman (SP)

Ersättare:

Yvonne Iovka Simholm (M) 
Carl Joelsson (M)
Ulf Boëthius (L) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
VAKANT (KD)
Elanor Kallander (C) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Susan Silverberg (C)
Jerker Dalunde (S) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Gunilla Hultman (S) 
Yasmin Kardar (V)

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun