Till navigation Till innehåll (s)

Buller i din bostad

Har du problem med buller i din bostad ska du i första hand kontakta den som äger källan till bullret. Blir det inte bättre kan du kontakta kommunens avdelning för miljö- och hälsoskydd.

För att Sollentuna kommun ska kunna utreda en bullerstörning behöver vi veta vilken fastighet eller verksamhet som störningen kommer från. Då vet vi vem vi ska rikta klagomålet mot och vem som är ansvarig.

Tillfälliga störningar

Störningar som är tillfälliga utreds inte. Till exempel musikevenemang under en dag eller störningar under en begränsad del av dagen. Samma sak gäller störningar som beror på högljudda människor i anslutning till restauranger eller nattklubbar. Polisen eller ordningsvakter hanterar den typen av störningar med stöd av ordningslagen.

Anmäl bullerstörning

Störs du av buller ska du lämna så tydliga uppgifter som möjligt om varifrån störningen kommer och vem som ansvarar för verksamheten.

Kontakta i första hand väghållaren om du vill klaga på buller från vägtrafiken.

Trafikverket ansvarar för järnvägen, Stäketleden, E4:an, Danderydsvägen, Häggviksleden och Norrortsleden. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunala vägar.

Anmäl problem med buller

Kommunens arbete mot buller

Bidrag för bullerdämpande åtgärder

Mer läsning för dig