Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna kommuns nämnder

Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen och flera nämnder. Överförmyndarnämnden är en nämnd som är gemensam för flera kommuner.

En nämnd består av politiker. De arbetar med nämndens frågor i fokus, för att verksamheten ska nå de mål kommunfullmäktige har satt upp.

Nämndens politiker representerar kommunens partier, med samma fördelning som i kommunfullmäktige.

Nämnder utvärderar och följer upp kvaliteten i sina respektive verksamheter. De ser till helheten inom sina ansvarsområden och gör prioriteringar. Flera av nämnderna beställer eller upphandlar tjänster.  Syftet är att få bäst kvalitet till lägsta pris oavsett om det är från en kommunal eller en privat utförare. Därför drivs delar av verksamheten inom till exempel äldreomsorg i privat regi.

Nämnderna sammanträder ungefär en gång i månaden. 

Frågor om nämndens verksamhet, sammanträden och protokoll besvaras av nämndens nämndsekreterare.

Nämnderna

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och klimatnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

Valnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Alla Sollentunas förtroendevalda - Troman Publik

Mer läsning för dig