Till navigation Till innehåll (s)

Minska din energiförbrukning för ett hållbart samhälle

Här ger vi råd och stöd för vad både hushåll och företag kan göra för att minska påverkan på klimatet.

Kolla om ditt tak lämpar sig för solceller

I kommunens soltakskarta kan du söka på din fastighet och se om taket är lämpligt för att sätta upp solceller. Ju rödare desto bättre! 

 • Energi- och klimatrådgivning

  Det finns mycket du kan göra för att minska din energianvändning och miljöpåverkan samtidigt som du sparar pengar. Kommunen erbjuder gratis och opartisk energi-och klimatrådgivning till både privatpersoner, organisationer samt små...

 • Bergvärme/värmepumpar

  Om du ska installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, måste du anmäla det till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Handläggningstiden är tre veckor från det att anmälan är...

 • Cisterner för brandfarliga varor

  Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage. De flesta oljecisterner ska genomgå återkommande besiktningar. Vid installation och avinstallation ställs också krav på kontroll.

 • Energideklaration av hus

  En energideklaration gör det lättare för dig att se hur mycket energi ditt boende förbrukar, jämfört med andra. Energiprestanda ska enligt regler tydligt anges i annonser när en byggnad ska säljas eller hyras ut.

Soltakskarta

Energirådgivningen

Klimatkommunerna