Till navigation Till innehåll (s)
Solceller

Minska din energiförbrukning för ett hållbart samhälle

Här ger vi råd och stöd för vad både hushåll och företag kan göra för att minska påverkan på klimatet.

Lämpar sig ditt tak för solceller?

I kommunens soltakskarta kan du söka på din fastighet och se om taket är lämpligt för att sätta upp solceller. Ju rödare desto bättre! 

Soltakskarta

Byt ut olja – sänk dina kostnader och var snäll mot miljön

Värmer du upp ditt hus med olja? Du vet väl att det bildas hälso- och miljöskadlig ämnen och att eldningen av olja bidrar till växthuseffekten. För att förhindra en fortsatt ökad global uppvärmning i världen behöver användning av fossilt bränsle, såsom olja och kol upphöra.

Genom att byta energislag blir det möjligt att sänka både kostnader och bidra till minskad klimatpåverkan.

Läs mer om hur du kan minska din energiförbrukning. Energi- och klimatrådgivningen ger dig kostnadsfri och opartisk rådgivning.

Energirådgivningen

 •  Energi- och klimatrådgivning

  Det finns mycket du kan göra för att minska din energianvändning och miljöpåverkan samtidigt som du sparar pengar.

 • Bergvärme och värmepumpar

  Om du vill installera en berg-, jord- eller anläggning för ytvattenvärme så behöver du göra en anmälan till kommunen.

 • Cisterner – lagring av brandfarliga vätskor och spillolja

  Cisterner används för lagring av brandfarliga vätskor eller spilloljor ovan eller i mark. Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid...

 • Energideklaration av hus

  En energideklaration gör det lättare för dig att se hur mycket energi ditt boende förbrukar, jämfört med andra. Energiprestanda ska enligt regler tydligt anges i annonser när en byggnad ska säljas eller hyras ut.

Klimatkommunerna

Mer läsning för dig