Till navigation Till innehåll (s)

Minska din energiförbrukning för ett hållbart samhälle 

Här ger vi råd och stöd för vad både hushåll och företag kan göra för att minska påverkan på klimatet.

Kolla om ditt tak lämpar sig för solceller

I kommunens soltakskarta kan du söka på din fastighet och se om taket är lämpligt för att sätta upp solceller. Ju rödare desto bättre! 

 • Bygga, bo & miljö

  Energi- och klimatrådgivning

  Kommunen erbjuder gratis och opartisk energi-och klimatrådgivning till både privatpersoner, organisationer samt små och mellanstora företag i Sollentuna. Vi kan ge råd om hur man kan minska energianvändning och samtidigt spara pengar.

 • Bygga, bo & miljö

  Bergvärme/värmepumpar

  Om du ska installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, måste du anmäla det till miljö- och byggnadskontoret. Handläggningstiden är tre veckor från det att anmälan är komplett.

 • Bygga, bo & miljö

  Cisterner för brandfarliga varor

  Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage. De flesta oljecisterner ska genomgå återkommande besiktningar. Vid installation och avinstallation ställs också krav på kontroll.

 • Bygga, bo & miljö

  Energideklaration av hus

  En energideklaration gör det lättare för dig att se hur mycket energi ditt boende förbrukar, jämfört med andra. Energiprestanda ska enligt regler tydligt anges i annonser när en byggnad ska säljas eller hyras ut.

 

Länkar

Soltakskarta

Blanketter Energi och uppvärmning

Energirådgivningen

Klimatkommunerna