Till navigation Till innehåll (s)

Aktuella samråd och granskningar

Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående samråd och utställningar.

Förslag till detaljplan för del av Mossvägen omfattande del av Städet 1 och Stinsen 2

Senast den 27 november ska synpunkter ha inkommit skriftligt till: shbn@sollentuna.se

Ange diarienummer 2023/00051 SHBN på skrivelsen.Underrättelse om granskning - detaljplan för del av Mossvägen, Städet 1 och Stinsen 2, Södra Häggvik, Sollentuna

Detaljplan Städet 1 och Stinsen 2