Till navigation Till innehåll (s)

Aktuella samråd och granskningar

Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående samråd och utställningar.

Två stadsutvecklingsprojekt – öppet hus 16 maj

Vi bjuder in allmänheten till ett öppet hus om två aktuella stadsutvecklingsprojekt. Öppet hus äger rum den 16 maj 2024 kl. 16.00–19.00 i Turebergshusets entréplan Turebergs torg 1.

Sollentuna kommun har tagit fram två planförslag som nu är ute på samråd. Under öppet hus har du möjlighet att prata med ansvariga för projekten och ställa frågor och lämna synpunkter.

Förslagen är ute på samråd mellan 2 maj till och med 9 juni 2024. Handlingar och information om hur synpunkter kan lämnas finns under hela samrådstiden på kommunens webbplats samt på anslagstavla i entréplanet på Turebergshuset.

Detaljplan Stansen 1 i Södra Häggvik

Planförslaget innehåller Häggviksplan, stadsdelens entréplats vid den planerade nya pendeltågsentrén vid Häggviks station, en ny stadsdelspark såväl som fyra nya bebyggelsekvarter med drygt 900 bostäder, kontor, två förskolor och annan service.

Stansen 1

Södra Häggvik

Planprogramförslaget Ruletten 30 i Rotebro

Programförslaget innehåller två bostadskvarter med cirka 300 bostäder, ett mobilitetshus, uppförande av bullerskydd mot E4an och förbättring av stråket längs Norrvikens strand. 

Ruletten 30

Rotebro