Till navigation Till innehåll (s)
Ny bebyggelse Tureberg

Malmplan

I södra Tureberg vid nya Malmplan förbereds för nya kvarter. I planeringen ingår cirka 700 nya bostäder, men också lokaler för handel och kontor.

Målet är att Tureberg ska vara en levande och hållbar stadsdel med blandade funktioner. Mellan Turebergsleden, Bagarbyvägen och järnvägen, ersätts de tidigare mässhallarna med nya kvarter. Det blir främst bostäder och kontor. 

Arkitektskiss kvarter 3 vid Malplan

Kvarter 3, arkitektskiss.

I husens bottenvåningar blir det lokaler för handel och annan service som ska bidra till en levande gatumiljö. Målet är att gator och torg i området blir trivsamma platser, så att de lockar till vistelse och möten. Gående och cyklister ska prioriteras inom området.

Byggherrar utöver Sollentuna kommun är Skanska och Borätt/Seniorgården.

Skanska

Borätt/Seniorgården

Aktuell utbyggnad

Kvarteren kring Malmplan byggs enligt preliminär tidplan ut i etapper under 2021-2030.

Skanska har byggt klart de första 66 lägenheterna längst västerut i planområdet. Borätt och Seniorgården planerar att starta produktion för projekt Ture torn vid själva Malmplan under 2024. Därefter fortsätter Skanska att bygga i bostadskvarteren närmast det snart färdiga kvarteret.

Borätt – Ture torn

När Malmplan utvecklas skapas även nya gator och en del gator ändrar läge.

2023-2025 pågår Turebergsledens omvandling till stadsgata mellan järnvägen och korsningen Bagarbyvägen/Love Almqvist väg. Samtidigt anpassas Kanalvägen, den nya södra delen av Malmvägen och en del av Bagarbyvägen till den nya bebyggelsen.

Aktuella mark- och vägarbeten

Detaljplan för Mässan

Nya plats- och vägnamn kring Malmplan

Malmplan, Västra Mässgränd och Östra Mässgränd blir nya plats- och vägnamn. 

Vägnamn i området vid Malplan .png

 

Mer läsning för dig