Till navigation Till innehåll (s)

Förebyggande arbete

Sollentuna kommun arbetar för att förebygga ohälsa och bidra till goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i Sollentuna.

Det pågår ett långsiktigt förebyggande arbete inom många verksamheter. Arbetet är riktat både till individer, familjer, föräldrar, verksamheter som arbetar med barn och unga samt allmänt till kommuninvånarna.  Det finns en övergripande politisk ledningsgrupp som samordnar kommunens olika verksamheter i arbetet med förebyggande frågor.

Arbetet är inriktat på att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga och bidra till att barn och ungdomar i Sollentuna har bra uppväxtvillkor och får bra förutsättningar för skolgång och sysselsättning. Kommunen fokuserar på följande frågor:

 • Barns och ungdomars psykiska ohälsa
 • Brottsförebyggande arbete
 • Drogförebyggande arbete (ANDT)
 • Skol- och arbetsmarknadsrelaterade frågor
 • Jämställdhet, demokrati, könsroller och sexualitet

Exempel på förebyggande arbete 

 • Fältgrupper i Sollentuna

  I Sollentuna finns  olika fältgrupper som arbetar på offentliga platser för att ge stöd och hjälp till både barn och ungdomar, samt till vuxna.

 • Drogförebyggande arbete

  Det förbyggande arbetet handlar mycket om att samverka och sprida kunskap om hur alkohol-, tobak och drogvanorna ser ut i Sollentuna. Arbetet följs bland annat upp i en länsövergripande enkät, den så kallade Stockholmsenkäten. 

 • Ungdomsmottagning

  Ungdomsmottagningen är till för dig mellan 12 och 23 år. Alla besök är gratis och vi som jobbar här har tystnadsplikt.

 • Så här jobbar vi för en trygg förskola och skola

  Vårt mål är att alla barn och elever ska känna sig trygga i förskola och skolan. Alla elever har rätt till en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero.

 • Föräldrastöd

  Få stöd och vägledning från kommunen för att hitta vägen i ditt föräldraskap - enskilt eller i grupp.