Till navigation Till innehåll (s)

Förebyggande arbete

Sollentuna kommun arbetar för att förebygga ohälsa och bidra till goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i Sollentuna.

Det pågår ett långsiktigt förebyggande arbete inom många verksamheter. Arbetet är riktat både till individer, familjer, föräldrar, verksamheter som arbetar med barn och unga samt allmänt till kommuninvånarna.  Det finns en övergripande politisk ledningsgrupp som samordnar kommunens olika verksamheter i arbetet med förebyggande frågor.

Arbetet är inriktat på att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga och bidra till att barn och ungdomar i Sollentuna har bra uppväxtvillkor och får bra förutsättningar för skolgång och sysselsättning. Kommunen fokuserar på följande frågor:

 • Barns och ungdomars psykiska ohälsa
 • Brottsförebyggande arbete
 • Drogförebyggande arbete (ANDT)
 • Skol- och arbetsmarknadsrelaterade frågor
 • Jämställdhet, demokrati, könsroller och sexualitet

Exempel på förebyggande arbete 

 • Fältgrupper i Sollentuna

  I Sollentuna finns  olika fältgrupper som arbetar på offentliga platser för att ge stöd och hjälp till både barn, ungdomar och vuxna.

 • Drogförebyggande arbete

  I Sollentuna jobbar vi förebyggande för att minska användningen av tobak, alkohol och droger bland våra ungdomar. Du som är vuxen kan göra skillnad genom att visa att du bryr dig och föregår med gott exempel.

 • Ungdomsmottagning

  Ungdomsmottagningen är till för dig mellan 12 och 23 år. Alla besök är gratis och vi som jobbar här har tystnadsplikt.

 • Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

  Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan. Om du som är elev blir utsatt för kränkningar måste skolan hjälpa dig. Här får du information om vart du ska vända dig. Informationen avser elev i kommunal skola i Sollentuna kommun.

 • Föräldrastöd

  Att vara förälder kan ibland vara svårt. Hos oss får du stöd och vägledning för att hitta vägen i ditt föräldraskap - enskilt eller i grupp. Ditt behov av stöd kan vara mer akut och eller mer långsiktigt. Kontakta oss gärna om du...

Mer läsning för dig