Till navigation Till innehåll (s)
Uteservering, små runda bord med grön duk. Och två stolar vid bordet.
Tillfälliga åtgärder

Uteservering

För en uteservering på allmän plats kan du behöva bygglov. Du behöver dessutom alltid söka tillstånd hos polismyndigheten. I våra riktlinjer för uteserveringar hittar du mer information!

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om du

 • bygger din uteservering direkt på marken.
 • avgränsar din uteservering med ett staket som är mellan 80–90 centimeter högt.
 • avgränsar din uteservering med ett staket som är mellan 80–90 centimeter, och har en höj- och sänkbar del längst upp. Hela avgränsningen med staket får då vara högst 140 centimeter från marken.
 • avgränsar din uteservering med planteringskärl eller blomlådor.
 • använder parasoller eller rörliga markiser utan stödben

Du behöver alltid bygglov om

 • uteserveringen ska vara inbyggd, helt eller delvis, till exempel genom inglasning
 • uteserveringen ska ha sidoväggar, tak, och markiser med stödben
 • uteserveringen är en fristående byggnad. Det gäller även tält som är uppställda under en längre tid
 • du vill använda en markis med stödben som sitter fast i väggen eller är fristående.

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Allt du behöver veta om bygglov för uteservering

Handläggningstid: ca 2 - 5 veckor
Kostnad: ca 5700 - 100000 kr

Dessa handlingar behöver du  för din ansökan

 • ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • förslag på kontrollplan
 • situationsplan på tomtkarta
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar 
 • avvecklingsplan.

I vissa fall behöver du även följande handlingar 

 •  brandskyddsdokumentation, när utrymning och brandskydd ändras för din verksamhet
 • utlåtande från sakkunnig om tillgänglighet, om avsteg från tillgänglighetskrav ska göras.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 10 steg avklarade