Till navigation Till innehåll (s)

Hjälp till dig med psykisk funktionsnedsättning

Om du har en psykisk funktionsnedsättning kan du söka olika former av stöd från socialtjänsten och andra. Det anordnas också olika aktiviteter som du kan delta i.

Olika former av stöd

Du kan till exempel få stöd att:

  • komma ut i samhället
  • ha någon form av sysselsättning
  • umgås med andra
  • sköta vardagliga ärenden
  • sköta din ekonomi och/eller din bostad

Kontakt

Välkommen att höra av dig till kommunens kontaktcenter om du har frågor kring psykisk funktionsnedsättning.

Besök

Adress och öppettider hos kontaktcenter.

Personligt ombud

Du kan också vända dig till personliga ombudet som har en fristående ställning i kommunen. Ombudet kan vägleda dig i kontakt med samhällets olika instanser. 

Personligt ombud

Stöd till anhöriga

Stöd som finns för anhöriga

Aktiviteter

Dokument