Till navigation Till innehåll (s)

Årlig rapportering av köldmedier 

Köldmedier är ämnen som finns i luftkonditionering, värmepumpar samt i kyl- och frysanläggningar. Företag med denna typ av anläggning är enligt lag skyldig att förhindra utsläpp och skydda miljön.

Om ditt företag har en köldmedieanläggning om mer än 14 ton koldioxidekvivalenter, ska en årsrapport skickas in till tillsynsmyndigheten, senast den 31 mars. 

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, ska informeras i förväg när ett aggregat ska installeras, konverteras eller skrotas. Rapportera via e-post eller vanlig post till: mbn@sollentuna.se eller avdelningen för miljö- och hälsoskydd, 191 86 Sollentuna.

Miljösanktionsavgift

Kommunen tar ut en miljösanktionsavgift för utebliven kontroll eller sent inkommen rapport till avdelningen för miljö- och hälsoskydd, enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Följande avgifter tas ut:

  • Utebliven läckagekontroll: 5 000 kr
  • Sent inkommen rapport: 1 000 kr
  • Utebliven information till avdelningen för miljö- och hälsoskydd om nyinstallation av utrustning (aggregat): 5 000 kr
  • Utebliven information till avdelningen för miljö- och hälsoskydd om skrotning av utrustning (aggregat): 5 000 kr
  • Utebliven läckagekontroll vid installation eller ingrepp: 5 000 kr

För mer information kontakta avdelningen för miljö- och hälsoskydd eller läs mer på länkarna nedanför.

Allt om f-gas

Naturvårdsverket