Till navigation Till innehåll (s)

Kommunfakta 

I Sollentuna strax norr om Stockholm bor över 73 000 personer. Sollentuna har ett attraktivt läge med goda kommunikationer. Här sjuder av liv, med många företagare och handelsplatser, blandat med fina naturområden och kulturaktiviteter.

I Sollentuna växer stad och natur tillsammans

Sollentuna växer och i takt med det ökar behovet av nya bostäder, miljösmarta färdsätt och möjligheter till rekreation och grönområden.
Här pågår en stadsomvandling där de centrala kommundelarna förtätas och får ny karaktär. Kommunen skapar förutsättningar för levande stadsmiljöer nära kommunikationer, med en blandning av bostäder, kontor och handel. Totalt byggs 300–500 nya bostäder varje år. Ett stort projekt är utbyggnaden av Väsjön, som är det sista stora bostadsområdet som kan byggas i kommunen. Väsjön kommer att ha cirka 4 400 bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus.

I Sollentuna satsar vi på miljön. Det är lätt att cykla i kommunen och du har nära till naturen. Sollentuna har en tuff miljö- och klimatpolicy med en handlingsplan som kommunen arbetar aktivt med. Där ingår både att miljöanpassa kommunens egen verksamhet och att underlätta för alla invånare, från ung till gammal, att leva mer miljösmart.

Sollentuna – Sveriges mest attraktiva kommun

Sollentunas vision är att vara Sveriges mest attraktiva kommun. Det sammanfattar vad vi vill uppnå och beskriver vad vi arbetar för; att göra det bästa vi kan för alla invånare och företag i Sollentuna, utifrån de förutsättningar vi har. Det finns alltid något i en verksamhet som kan utvecklas – vi försöker bli lite bättre varje dag.

I Sollentuna ska alla känna sig trygga och nöjda, utifrån sina behov, och alla ska ges möjlighet att styra över sina val. Sollentuna är en kommun som växer och vi vill växa med kvalitet och stå för en hållbar tillväxt – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
Sollentuna är en kommun som levererar service av hög kvalitet och arbetar för framtida investeringar i välfärd. Arbetet genomsyras av ett stort ansvarstagande för att varje skattekrona används så effektivt som möjligt, med långsiktighet och hållbarhet i verksamheterna.

Sollentuna har också ett av landets bästa företagsklimat. Kommunen stöttar företagaranda och entreprenörskap och erbjuder mötesplatser, nätverk och stöd till företagen. Kommunen arbetar aktivt med att utveckla och förbättra servicen till kommunens näringsliv.

Kreativa mötesplatser och aktiv fritid

I Sollentuna finns massor att göra för den som vill vara aktiv på fritiden. Kommunen har fyra naturreservat vilket betyder att det är nära till naturen var du än befinner dig, en natur som bland annat erbjuder motionsspår, utegym och promenadstråk, även för dig med funktionsnedsättning. På Sollentunavallen finns länets största friidrottshall, skatepark och pumptrackbana och en simhall ligger centralt i kommunen.

Sollentuna erbjuder också stora möjligheter till vintersport! På Sollentunavallen finns en bandyplan och två ishallar som är öppna för allmänheten vissa tider. Väsjöbacken är norra Stockholms största alpina anläggning och det finns möjlighet till både längdskidåkning och långfärdsskridskor på Norrvikens sjöis.

Mitt i Sollentuna ligger Edsvik – en unik plats med vacker utsikt, med Edsviks konsthall och kultur, lek och aktivitet. Här finns Edsbergs slott med en vacker slottspark där det händer mycket för allmänheten hela året; musik, teater, visningar och mycket annat.
För barn och unga finns kulturskolan med möjlighet till musik, dans, teater, bild och skrivande. Ungdomshuset Arena Satelliten erbjuder ungdomar rum för skapande och möten.

Så styrs Sollentuna

Sollentuna kommun styrs av en majoritet som består av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Partierna har presenterat en politisk plattform för mandatperioden 2018-2022, där de berättar vilka prioriteringar de gör och hur de arbetar för att Sollentuna ska vara en kommun som är attraktiv för alla att bo, leva och verka i, med en grund i övertygelsen om alla människors lika värde.

Trygghet, skola, förebyggande insatser och en värdig omsorg är några av de områden som prioriteras. Kommunens arbete genomsyras av ett stort ansvarstagande för att varje skattekrona används så effektivt som möjligt, med långsiktighet och hållbarhet i verksamheterna.

Attraktiv arbetsgivare

Det jobbar ungefär 2 700 personer i Sollentuna kommuns olika verksamheter och det finns över 100 olika yrken inom kommunen. Sollentuna är en spännande arbetsgivare med höga ambitioner; vi arbetar målinriktat med fokus på vision och långsiktighet. Våra medarbetare har ett meningsfullt jobb och gör skillnad varje dag. Vi erbjuder spännande och varierande jobb till den som är intresserad av människor, gillar att samarbeta och har sinne för service. Sollentuna kommun är arbetsplatsen för den som vill växa och utvecklas under hela arbetslivet.