Till navigation Till innehåll (s)

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för stöd, service och omvårdnad till äldre och till personer som har funktionsnedsättning.

Nämnden svarar för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården och har ansvar som patientnämnd. Nämnden ansvarar också för bostadsanpassning och färdtjänst.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för bland annat för följande:

 • biståndsbedömning
 • särskilda boendeformer för äldre och funktionsnedsatta
 • hemtjänst för äldre och funktionsnedsatta
 • dagverksamhet för äldre och funktionsnedsatta
 • förebyggande verksamhet för äldre och funktionsnedsatta
 • bostadsanpassningsbidrag
 • resor och riksfärdtjänst för äldre och funktionsnedsatta
 • LSS-insatser som personlig assistent, boende och daglig verksamhet
 • områdeshemtjänst
 • rehabilitering för äldre
 • äldreboenden
 • LSS-verksamheter (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena i vård- och omsorgsnämnden sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter för mandatperioden 2022-01-01–2022-12-31:

Anna-Lena Johansson (L) Ordförande (även ordförande i nämndens arbetsutskott)  
Eva Ireblad (KD) 1:e vice ordförande (även 1:e vice ordförande i nämndens arbetsutskott)  
Veronica Liedberg M) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)  
Michael Bergmanolson (M) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Bo Johansson (L) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Amela de la Cruz (C) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)  
Gunilla Hultman (S) 2:e vice ordförande (även 2:e vice ordförande i nämndens arbetsutskott)  
Anton Lindgren (S) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Francisco Corzo (V) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)  
Ingrid Måhl (MP)
Jan Holgersson (SD)

Ersättare:

Joakim Stockhaus (M)
Gella von Schoultz (M)
Mats Frick (L)
Martha Duvell (KD) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Rikhard Saarenpää (KD)
VAKANT (C) 
Monika Hammarström (S)
Pabla Araceli Zeledón Gonzalez (S)
Hannes Waldetoft (V) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Agneta Garnström (MP)
Erik Durrant (SD)

Länkar

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun