Till navigation Till innehåll (s)

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för stöd, service och omvårdnad till äldre och till personer som har funktionsnedsättning.

Nämnden svarar för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården och har ansvar som patientnämnd. Nämnden ansvarar också för bostadsanpassning och färdtjänst.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för bland annat för följande:

 • biståndsbedömning
 • särskilda boendeformer för äldre och funktionsnedsatta
 • hemtjänst för äldre och funktionsnedsatta
 • dagverksamhet för äldre och funktionsnedsatta
 • förebyggande verksamhet för äldre och funktionsnedsatta
 • bostadsanpassningsbidrag
 • resor och riksfärdtjänst för äldre och funktionsnedsatta
 • LSS-insatser som personlig assistent, boende och daglig verksamhet
 • områdeshemtjänst
 • rehabilitering för äldre
 • äldreboenden
 • LSS-verksamheter (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena i vård- och omsorgsnämnden sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter för mandatperioden 2021-01-01–2021-12-31:

Anna-Lena Johansson (L) Ordförande (även ordförande i nämndens arbetsutskott)
Eva Ireblad (KD) 1:e vice ordförande (även 1:e v ordförande i nämndens arbetsutskott)
Michael Bergmanolson M) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Veronica Liedberg (M) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)
Anette Clefberg (L) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Amela de la Cruz (C) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)
Gunilla Hultman (S) 2:e vice ordförande (även 2:e v ordförande i nämndens arbetsutskott)
Anton Lindgren (S) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Magnus Ivarsson (V) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)
Ingrid Måhl (MP)
Jan Holgersson (SD)

Ersättare:

Katarina Väistö Lovén (M)
Joakim Stockhaus (M)
Bo Johansson (L)
Martha Duvell (KD) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Rikhard Saarenpää (KD)
Vakant (C) 
Monika Hammarström (S)
Pabla Araceli Zeledón Gonzalez (S)
Adam Mohamed (V)
Charlotte Rylander (MP)
Erik Durrant (SD)

Länkar

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun