Till navigation Till innehåll (s)

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för stöd, service och omvårdnad till äldre och till personer som har funktionsnedsättning.

Nämnden svarar för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården och har ansvar som patientnämnd. Nämnden ansvarar också för bostadsanpassning och färdtjänst.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för bland annat för följande:

 • biståndsbedömning
 • särskilda boendeformer för äldre och funktionsnedsatta
 • hemtjänst för äldre och funktionsnedsatta
 • dagverksamhet för äldre och funktionsnedsatta
 • förebyggande verksamhet för äldre och funktionsnedsatta
 • bostadsanpassningsbidrag
 • resor och riksfärdtjänst för äldre och funktionsnedsatta
 • LSS-insatser som personlig assistent, boende och daglig verksamhet
 • områdeshemtjänst
 • rehabilitering för äldre
 • äldreboenden
 • LSS-verksamheter (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena i vård- och omsorgsnämnden sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter för mandatperioden 2022-01-01–2022-12-31:

Anna-Lena Johansson (L) Ordförande 
Eva Ireblad (KD) 1:e vice ordförande
Veronica Liedberg M) 
Michael Bergmanolson (M) 
Bo Johansson (L) 
Amela de la Cruz (C)
Gunilla Hultman (S) 2:e vice ordförande 
Anton Lindgren (S) 
Francisco Corzo (V) 
Ingrid Måhl (MP)
Jan Holgersson (SD)

Ersättare:

Joakim Stockhaus (M)
Gella von Schoultz (M)
VAKANT (L)
Martha Duvell (KD) 
Rikhard Saarenpää (KD)
VAKANT (C) 
Monika Hammarström (S)
Pabla Araceli Zeledón Gonzalez (S)
Hannes Waldetoft (V)
Agneta Garnström (MP)
Erik Durrant (SD)

Länkar

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun