Till navigation Till innehåll (s)

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för stöd, service och omvårdnad till äldre och till personer som har funktionsnedsättning.

Nämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården och har ansvar som patientnämnd. Nämnden ansvarar också för bostadsanpassning och färdtjänst.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för bland annat för följande:

 • Biståndsbedömning.
 • Särskilda boendeformer för äldre och funktionsnedsatta.
 • Hemtjänst för äldre och funktionsnedsatta.
 • Dagverksamhet för äldre och funktionsnedsatta
 • förebyggande verksamhet för äldre och funktionsnedsatta.
 • Bostadsanpassningsbidrag.
 • Resor och riksfärdtjänst för äldre och funktionsnedsatta.
 • LSS-insatser som personlig assistent, boende och daglig verksamhet.
 • Områdeshemtjänst.
 • Rehabilitering för äldre.
 • Äldreboenden.
 • LSS-verksamheter (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. 

Ledamöter och ersättare för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31.

Vård- och omsorgsnämnden

Anna-Lena Johansson (L), Ordförande
anna-lena.johansson@sollentuna.se

Veronica Liedberg (M), 1:e vice ordförande
veronica.liedberg@sollentuna.se

Britt Stålhandske (S), 2:e vice ordförande
britt.stalhandske@sollentuna.se

Joakim Persson Stockhaus (M), Ledamot
joakim.persson.stockhaus@sollentuna.se

Lovisa Montin (L), Ledamot
lovisa.montin@sollentuna.se

Margareta Cantell (C), Ledamot
margareta.cantell@sollentuna.se

Christian Duvell (KD), Ledamot
christian.duvell@sollentuna.se

Kari Nortemo (S), Ledamot
kari.nortemo@sollentuna.se

Ingrid Måhl (MP), Ledamot
ingrid.mahl@sollentuna.se

Francisco Corzo Franken (V), Ledamot
francisco.corzo.franken@skab.se

Erik Durrant (SD), Ledamot
erik.durrant@sollentuna.se

Yvonne Simholm (M), Ersättare
iovka.simholm@sollentuna.se

Phoenix Asadi (L), Ersättare
phoenix.asadi@sollentuna.se

Michael Westberg (L), Ersättare
michael.westberg@sollentuna.se

Paulina Pyhäjärvi (C), Ersättare
paulina.pyhajarvi@sollentuna.se

Frida Stolt (KD), Ersättare
frida.stolt@sollentuna.se

Monika Hammarström (S), Ersättare
monika.k.hammarstrom@sollentuna.se

Elisabet Loberg (S), Ersättare
carla.loberg@sollentuna.se

Agneta Garnström (MP), Ersättare
agneta.garnstrom@sollentuna.se

Jörgen Arvidsson (SD), Ersättare
jorgen.arvidsson@sollentuna.se

Ann Lavicka (M), Ersättare
ann.lavicka@sollentuna.se

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun

Alla förtroendevalda i Sollentuna kommun - Troman Publik

Mer läsning för dig