Till navigation Till innehåll (s)

Lärarhandledning

För att öka barn och ungdomars kunskap om socialtjänsten i Sollentuna finns en unikt framtagen lärarhandledning. Här får du som är lärare tips och förslag på vad och hur du kan undervisa om socialtjänsten.

Lärarhandledning

Filmer till lärarhandledningen

I lärarhandledningen finns påhittade historier om fyra barn som på olika sätt har det jobbigt hemma, att ha som utgångspunkt för diskussioner i klassrummet. Nu finns dessa historier som filmer att använda i undervisningen. De är cirka en minut långa.

Filmen om Charlie

Filmen om Emma 

Filmen om Kim

Filmen om Lo

Modul A

Modul A - Att undervisa om socialtjänsten

Modul A - Version anpassad för utskrift

Mer material och filmer att ta del av

FoUs utvärdering av pilotprojektet

Filmer om socialtjänsten

Övrigt material

Powerpointpresentation om Soc för unga
Bilder som du kan använda vid undervisning och fylla med önskat innehåll. Presentationen innehåller också några bilder med exempel på innehåll som du kan plocka och använda som du vill.

Film till lärarhandledningen

I filmen till lärarhandledningen berättar lärare och elever från Gärdeskolan om hur de arbetat med materialet till Soc för unga och hur deras erfarenhet av projektet är.

Soc för unga - Lärarhandledning