Till navigation Till innehåll (s)

Familjerätt 

Till oss vänder man sig för att bekräfta föräldraskapet till ett barn. Man vänder sig till oss om man vill adoptera eller behöver hjälp att komma överens om vårdnad, boende och umgänge för barnen. 

Vid följande tillfällen ska du som bor i Sollentuna vända dig till den gemensamma Familjerättsbyrån för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner:

  • När en ogift kvinna eller registrerad partner föder barn måste faderskapet eller föräldraskapet bekräftas.
  • När du önskar adoptera ett barn. 
  • När du vid en separation behöver hjälp med att komma överens om vårdnad, boende och umgänge för barnen.

Kontaktuppgifter

Familjerättsbyrån leds av en gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby. Verksamheten finns i Upplands Väsby på Industrivägen 22 B, plan 3. Telefonnummer till oss är 08-590 970 00.

Vägbeskrivning och mer information hittar du på Familjerättsbyråns webbplats

Familjerättsbyrån

Grupper

En grupp för dig med skilda eller separerade föräldrar

et finns en grupp för dig med skilda föräldrar. Skilda världar heter gruppen och vänder sig till dig i åldrarna 8–12 år. Du går för din egen skull. Och du bestämmer själv hur mycket du vill berätta för de andra.

Ansöka om att gå med i gruppen

Det är din vårdnadshavare som kan ansöka om en plats åt dig i gruppen.

E-tjänst - Delta i gruppen Skilda världar

I barngruppen Skilda världar pratar vi om:

  • att du har rätt att tycka om och längta efter båda dina föräldrar.
  • att det inte är ditt fel att dina föräldrar bråkar.
  • att alla känslor är tillåtna.
  • att du är viktig och har rätt att må bra.

Barngruppen Skilda världar träffas en gång i veckan under tio veckor på familjerättsbyrån i Upplands Väsby. Vi pratar, leker, ritar, fikar och fantiserar tillsammans.

Förälder på deltid – en stödgrupp för särlevande föräldrar

Gruppen syftar till att ge ökad kunskap om livssituationen, självreflektion samt möjlighet att träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter. Föräldragruppen ska ge dig ett stöd och nya perspektiv. Tanken är också att gruppen ska ge glädje och kraft även om svåra ämnen kommer att tas upp.

Information och anmälan

Vill du veta mer eller anmäla dig, kontakta Familjerättsbyrån via Väsby Direkt 08-590 970 00.