Till navigation Till innehåll (s)

Familjerätt 

Till oss vänder man sig för att bekräfta föräldraskapet till ett barn. Man vänder sig till oss om man vill adoptera eller behöver hjälp att komma överens om vårdnad, boende och umgänge för barnen. 

Vid följande tillfällen ska du som bor i Sollentuna vända dig till den gemensamma Familjerättsbyrån för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner:

  • När en ogift kvinna eller registrerad partner föder barn måste faderskapet eller föräldraskapet bekräftas.
  • När du önskar adoptera ett barn. 
  • När du vid en separation behöver hjälp med att komma överens om vårdnad, boende och umgänge för barnen.

Kontaktuppgifter

Familjerättsbyrån leds av en gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby. Verksamheten finns i Upplands Väsby på Industrivägen 22 B, plan 3. Telefonnummer till oss är 08-590 970 00.

Vägbeskrivning och mer information hittar du på Familjerättsbyråns webbplats (länk nedan).

Länkar

Familjerättsbyrån