Till navigation Till innehåll (s)
Hyreshus i Väsjön med sjön och skidbacken i bakgrunden

Här växer stad och natur tillsammans

Inriktningen när det gäller Sollentunas stadsutveckling är att ny bebyggelse tillkommer i centrala lägen. Samtidigt bevaras och utvecklas våra naturområden.

I takt med att Sollentuna växer ökar vårt fokus på hållbarhet. Det gäller fysisk planering, effektiva transportsystem, tillgång till grönområden och mycket annat. I stadsutvecklingen tar vi också hänsyn till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Allt sammanvägt med lokala och regionala förutsättningar. 

Stadsutveckling i Sollentuna utgår från kommunens översiktsplan. Här beskrivs hur Sollentunas mark- och vattenområden ska utvecklas på sikt. Den övergripande inriktningen har varit tydlig under många år. Den innebär att ny bebyggelse främst planeras i centrala lägen, samtidigt som våra naturområden bevaras och utvecklas.

Stadsutvecklingen i Sollentuna drivs av kommunens samhällsbyggnadsavdelning. Beslut fattas i samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och klimatnämnden, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

På den här sidan kan du läsa mer om översiktsplanen, aktuella detaljplaner och våra större stadsutvecklingsområden.

Nämnder och handlingar

Aktuella mark- och vägarbeten

Mer läsning för dig