Till navigation Till innehåll (s)

Prislista för mätning och kartuppdrag

En avgift tas ut för kommunens mätnings- och karttjänster och kartprodukter. Beloppen är baserade på en taxa och kan komma att ändras.

För frågor om våra avgifter, hör av dig till kommunens kontaktcenter.

Timtaxa

Avgiften 1 562,50 kr inklusive moms per timme. Debitering sker för varje påbörjad halvtimme.

Gränsutvisning

Priset baseras på antalet markerade gränspunkter. Kostnaden för den första punkten är  2 507,50 kr inklusive moms. Extra punkter vid samma tillfälle kostar 627,50 kr styck inklusive moms.

Grovutstakning

Grovutstakning för en vanlig villa upp till 200 kvm kostar 6 975,00 kr inklusive moms.

Finutstakning

Finutstakning för en vanlig villa upp till 200 kvm kostar 10 110,00 kr inklusive moms. 

Lägeskontroll

Lägeskontroll för en vanlig villa upp till 200 kvm kostar 5 878,75 kr inklusive moms.

Nybyggnadskarta 

Pris för nybyggnadskarta för en vanlig villatomt upp till 2 000 kvm är 9 405,00 kr. Ingen moms tillkommer. 

Förenklad nybyggnadskarta 

Pris för förenklad nybyggnadskarta för en vanlig villatomt är 5 643,00 kr. Ingen moms tillkommer.

Stompunkter

Kostnadsfritt öppet data.

Baskarta/primärkarta

Minimiavgift för baskartadata är 783,75 kr inklusive moms.
Om antal hektar överstiger minimiavgiften gäller hektarpris. En hektar kostar 2 350,00 kr inklusive moms.

Kartutdrag som PDF är kostnadsfritt.