Till navigation Till innehåll (s)

Prislista för mätning och kartuppdrag

En avgift tas ut för kommunens mätnings- och karttjänster och kartprodukter. Beloppen är baserade på en taxa och kan komma att ändras.

För frågor om våra avgifter, hör av dig till kommunens kontaktcenter.

Timtaxa

Avgiften 1 625 kr inklusive moms per timme. Debitering sker för varje påbörjad halvtimme.

Gränsutvisning

Priset baseras på antalet markerade gränspunkter. Kostnaden för den första punkten är  2 727,50 kr inklusive moms. Extra punkter vid samma tillfälle kostar 682,50 kr styck inklusive moms.

Grovutstakning

Grovutstakning för en vanlig villa upp till 200 kvm kostar 7 587,50 kr inklusive moms.

Finutstakning

Finutstakning för en vanlig villa upp till 200 kvm kostar 10 997,50 kr inklusive moms. 

Lägeskontroll

Lägeskontroll för en vanlig villa upp till 200 kvm kostar 6 393,75 kr inklusive moms.

Nybyggnadskarta 

Pris för nybyggnadskarta för en vanlig villatomt upp till 2 000 kvm är 10 230,00 kr. Ingen moms tillkommer. 

Förenklad nybyggnadskarta 

Pris för förenklad nybyggnadskarta för en vanlig villatomt är 6 138,00 kr. I de fall fastigheten omfattas av detaljplan tas en tilläggsavgift ut (650-1300:-). Ingen moms tillkommer.

Stompunkter

Kostnadsfritt öppet data.

Baskarta/primärkarta

Minimiavgift för baskartadata är 852,50 kr inklusive moms.
Om antal hektar överstiger minimiavgiften gäller hektarpris. En hektar kostar 2 557,50 kr inklusive moms.

Kartutdrag som PDF är kostnadsfritt.