Till navigation Till innehåll (s)

Prislista för mätning och kartuppdrag 

En avgift tas ut för kommunens mätnings- och karttjänster och kartprodukter. Beloppen är baserade på en taxa och kan komma att ändras.

För frågor om våra avgifter, hör av dig till kommunens kontaktcenter. 

Detaljerad taxa mätning och kartuppdrag (PDF)

Timtaxa

Avgiften 1 437,50 kr inklusive moms per timme. Debitering sker för varje påbörjad halvtimme.

Gränspåvisning

Priset baseras på antalet markerade gränspunkter. Kostnaden för den första punkten är 2 363,75 kr inklusive moms. Extra punkter vid samma tillfälle kostar 591,25 skr styck inklusive moms.

Grovutstakning

Grovutstakning för en vanlig villa upp till 200 kvm kostar 6575,00 kr inklusive moms.

Finutstakning

Finutstakning för en vanlig villa upp till 200 kvm kostar 9 530,00 kr inklusive moms. 

Lägeskontroll

Lägeskontroll för en vanlig villa upp till 200 kvm kostar 5 541,25 kr inklusive moms.

Nybyggnadskarta 

Pris för nybyggnadskarta för en vanlig villatomt upp till 2 000 kvm är 8 865,00 kr. Ingen moms tillkommer. 

Förenklad nybyggnadskarta 

Pris för förenklad nybyggnadskarta för en vanlig villatomt är 5 319,00 kr. Ingen moms tillkommer.

Stompunkter

Kostnadsfritt öppet data.

Baskarta/primärkarta

Minimiavgift för baskartadata är 738,75 kr inklusive moms.
Om antal hektar överstiger minimiavgiften gäller hektarpris. En hektar kostar 2 217,50 kr inklusive moms.

Kartutdrag som PDF är kostnadsfritt.