Till navigation Till innehåll (s)

Ledamöter och ersättare i mark- och exploateringsutskottet

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott för mandatperioden 2022-10-17 – 2026-10-14

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott förbereder de ärenden inom mark- och exploateringsområdet som kommunstyrelsen ska fatta beslut om.

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott

Britt-Inger Kajnäs (M), Ordförande
britt-inger.kajnas@sollentuna.se

Towe Ireblad (KD), 1:e vice ordförande
towe.ireblad@sollentuna.se

Roger Sjöberg (S), 2:e vice ordförande
roger.sjoberg@sollentuna.se

Per Gibson (L), Ledamot
per.gibson@sollentuna.se

Oscar Berggren (C), Ledamot
oscar.berggren@sollentuna.se

Hanna Amin (S), Ledamot
hanna.amin@sollentuna.se

Peter Godlund (MP), Ledamot
peter.godlund@sollentuna.se

Veronica Liedberg (M), Ersättare
veronica.liedberg@sollentuna.se

Carlos Romero Flores (KD), Ersättare
carlos.romero@skab.se

Anders Ekberg (L), Ersättare
anders.ekberg@sollentuna.se

Anna Juhlin (C), Ersättare
anna.juhlin@sollentuna.se

Per Malmquist (S), Ersättare
per.malmquist@sollentuna.se

Swapna Sharma (S), Ersättare
swapna.sharma@sollentuna.se

Mia Mulder (V), Ersättare
mia.mulder@sollentuna.se

Samtliga förtroendevalda i Sollentuna kommun - Troman Publik

Mer läsning för dig