Till navigation Till innehåll (s)

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2022-10-17 – 2026-10-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott förbereder vissa av de ärenden som styrelsen ska besluta om. 

I vissa ärenden kan utskottet själv fatta beslut på delegation. Kommunstyrelsen bestämmer när och i vilka fall det kan göras. 

I arbetsutskottet sitter vissa av ledamöterna i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande är även ordförande i arbetsutskottet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Henrik Thunes (M), Ordförande
henrik.thunes@sollentuna.se

Anna-Lena Johansson (L), 1:e vice ordförande
anna-lena.johansson@sollentuna.se

Anton Lindgren (S), 2:e vice ordförande
anton.lindgren@sollentuna.se

Swapna Sharma (S), Ledamot
swapna.sharma@sollentuna.se

Jonas Riedel (C), Ledamot
jonas.riedel@sollentuna.se

Thomas Nyman (KD), Ledamot
thomas.nyman@sollentuna.se

Mia Mulder (V), Ledamot
mia.mulder@sollentuna.se

Britt-Inger Kajnäs (M), Ersättare
britt-inger.kajnas@sollentuna.se

Anders Ekberg (L), Ersättare
anders.ekberg@sollentuna.se

Anna Juhlin (C), Ersättare
anna.juhlin@sollentuna.se

Carlos Romero Flores (KD), Ersättare
carlos.romero@skab.se

Roger Sjöberg (S), Ersättare
roger.sjoberg@sollentuna.se

Britt Stålhandske (S), Ersättare
britt.stalhandske@sollentuna.se

Francisco Corzo Franken (V), Ersättare
francisco.corzo.franken@skab.se

Samtliga förtroendevalda i Sollentuna kommun - Troman Publik

Mer läsning för dig