Till navigation Till innehåll (s)

Sollentunas lärarpris och skolledarpris

Sollentuna delar varje år ut pris till årets lärare i kategorierna: hållbarhet, digitalisering, tillgänglighet samt barn och elevpriset. Från och med i år delar vi ut pris i nya kategorin årets skolledare.

Årets pristagare 

Här kan du ta del av årets pristagare och vilka som fått priserna tidigare år.

Pristagare

Så här går nomineringen till

Alla är välkomna att nominera. Du som nominerar kan därför vara en elev, vårdnadshavare, kollega eller chef.

Du kan nominera från den 5 oktober till den 31 oktober. Den du nominerar ska arbeta på en förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola i Sollentuna kommun. 

Årets lärare

Du kan nominera lärare i de tre kategorierna tillgänglighet, digitalisering och hållbarhet.

Kategori - Tillgänglighet

Priset delas ut till en lärare som arbetat med att anpassa:

  • den pedagogiska, fysiska eller sociala miljön för att främja barns och elevers lärande. I en tillgänglig lärmiljö arbetar läraren så att alla kan ta del av lärande och gemenskap och utvecklas så långt som möjligt. Utifrån sina förutsättningar.

Kategori - Digitalisering

Priset delas ut till en lärare som med hjälp av digitalisering:

  • Ge sina elever de bästa förutsättningarna för att lära sig och utvecklas i en kreativ, innovativ och verklighetsbaserad lärmiljö. Såväl individuellt som i samarbete med andra.Gör undervisningen tillgänglig, varierad och engagerande med hjälp av digital teknik.

Kategori - Hållbarhet

Priset delas ut till en lärare som framgångsrikt arbetat inom något av dessa två områden:

  • Hälsofrämjande med rörelse och fysisk aktivitet för en hållbar livsstil. För ökad medvetenhet om hur vår konsumtion och våra val påverkar vår miljö, lokalt och/eller globalt. 

Årets skolledare

Priset delas ut till en ledare i skolan som framgångsrikt arbetat med:

  • Att inspirera och lyfta medarbetare, och skapa kompetenta, nöjda team där styrkor och kompetenser tas tillvara hos medarbetare.
  • Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete med dokumenterat goda resultat för ökad eller hög måluppfyllelse.
  • Barns och elevers delaktighet och inflytande i utbildningen.
  • Utvecklingsarbeten kopplat till skolresans områden, digitalisering, tillgänglighet och hållbarhet.

Barn- och elevpriset

Du som är barn och elev i Sollentuna kommun kan nominera en person i din förskola, skola eller i ditt gymnasium som du tycker gör det där lilla extra för dig eller din klass. Du kan nominera en person som gör eller har gjort skillnad för dig. Alla personalkategorier kan nomineras.

Priserna

Prissumman i varje kategori är 20 000 som förstapris, 10 000 som andrapris samt 5 000 som tredjepris. Summan kan användas till kompetensutveckling i form av studieresa, utveckling eller pedagogiskt material.

Prissumman betalas ut till den verksamhet som läraren, rektorn är anställd på och används i dialog med chef. Om prissumman används till att köpa in pedagogiskt material eller kurslitteratur tillfaller materialet skolan om medarbetaren slutar. Vid avslutad tjänst tillfaller outnyttjade medel skolan.

Mer läsning för dig