Till navigation Till innehåll (s)
Flygfoto som visar flerbostadshus i centrala Sollentuna.
Nybyggnad

Nybyggnad flerbostadshus

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga ett nytt flerbostadshus.

Bygglov behövs alltid

Du behöver alltid bygglov för att bygga ett nytt flerbostadshus:

 • Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Allt du behöver veta om bygglov för flerbostadshus

Handläggningstid: ca 4 - 10 veckor
Kostnad: ca 60000 - 400000 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst
 • situationsplan på en nybyggnadskarta
 • markplaneringsritning
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar 
 • exteriörredovisning med illustrationer
 • arearedovisning.

I vissa fall behöver du även följande handlingar 

 • parkeringsutredning
 • tillgänglighetsutlåtande
 • dagvattenutredning
 • bullerutredning
 • brandskyddsbeskrivning.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 5 steg avklarade