Till navigation Till innehåll (s)
Ett par sitter på en sten i skogen

Anhörigstöd

Ger du mycket stöd och hjälp till en familjemedlem eller nära vän? Känner du dig orolig eller ensam? Då finns det stöd att få för dig. Stödet är kostnadsfritt och vi som ger dig stöd har sekretess.

Vem kan få stöd?

Anhöriga som ger stöd och hjälp till en person som är:

 • äldre
 • demenssjuk
 • har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • långvarigt sjuk
 • har missbruksproblem

Som anhörig tar man ett stort ansvar och en vårdande roll. Därför är det mycket viktigt att din hälsa och välmående också får utrymme. 

Kontakt

Anhörig till äldre, långtidssjuka och personer med en funktionsnedsättning

Kontaktuppgifter

Stöd som erbjuds

 • Rådgivning och vägledning.     

 • Må-bra aktiviteter.                     

 • Stödsamtal. Det går bra att vara anonym, slå #31#. 

 • Anhöriggrupper.

 • Information om kommunens och samhällets insatser.  

 • Föreläsningar.

 • Efterlevandesamtal.

Anhörig till person med demenssjukdom

Kontaktuppgifter

Natalie Alrenius, demenssamordnare, är legitimerad sjuksköterska med specialistkompetens inom minnesrelaterade sjukdomar. Natalie arbetar med att ge råd, stöd, information och hjälp till personer med demenssjukdom och deras anhöriga genom hela sjukdomstiden. Demenssamordnaren utgör en länk mellan kommun, primärvård och minnesmottagningen. 

Stöd du kan få som anhörig till person med demenssjukdom

Anhörig till person med missbruksproblem och/eller psykisk funktionsnedsättning

Om du är anhörig till personer med psykiskt funktionsnedsättning och/eller missbruksproblem kan du kontakta kontaktcenter för mer information.Du kan också få komma i kontakt med någon på enheten för missbruk och socialpsykiatri. De svara på frågor kopplade till kommunens/socialtjänstens insatser, hur det fungerar och vilka möjligheter du som anhörig har till stöd och delaktighet..

På den här sidan har vi också samlat länkar till frivilligorganisationer som kan hjälpa dig och ge dig stöd.

Om du vill ha hjälp med förhållningssätt gentemot din anhörige med psykisk ohälsa så kontakta er anhöriges mottagning för fortsatt stöd.

Om du är anhörig till en person som har en beroendeproblematik kan du även vända dig direkt till Sollentuna beroendemottagning.

Sollentuna beroendemottagning

Sollentuna beroendemottagning arbetar mer behandlande med anhöriga till personer med missbruksproblem. Mottagningen erbjuder olika typer av temainriktade samtal med fokus på dig och vad du kan göra för att ta hand om dig själv. De jobbar även med att ge dig konkreta verktyg för hur du ska bemöta din närstående. 

Sollentuna beroendemottagning

Vi finns på Facebook

Gå gärna med i gruppen Anhörigstöd i Sollentuna. Här berättar vi om vad anhörigstöd är och om aktiviteter vi och närliggande kommuner anordnar för dig som tar hand om en närstående.

Anhörigstöd i Sollentuna på Facebook

Aktuella aktiviteter du kan delta i

 • Träff för föräldrar med barn som har en NPF-diagnos

  Har du ett barn med NPF-diagnos och vill träffa andra föräldrar i samma situation? Varmt välkommen till en träff om en självhjälpsgrupp där NPF och du som är anhörig står i centrum.

 • Anhöriggrupp neurologisk sjukdom

  Välkommen att vara del av en anhöriggrupp för dig som stöttar, vårdar eller hjälper en vuxen familjemedlem med neurologisk sjukdom eller skada.

 • Shared reading

  Vi möts i litteraturen – en anhöriggrupp med inspirerande boksamtal!

 • Inbjudan till Breathwalk för dig som är anhörig

  Vårdar eller hjälper du någon i din närhet? Vill du träffa andra i samma situation? Och samtidigt få egen stund med återhämtning? För dig som vårdar eller stöttar en anhörig bjuder Sollentuna kommun in till Breathwalk.

 • Stretch och massage

  Lär dig lätt massage och mjuka stretchövningar. ”Beröring gör oss lugna och glada, beröring gör gott!”

 • Anhöriggrupp

  Är du anhörig till person med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning? Att hjälpa till är ofta en självklarhet som kan ge mycket glädje, men ibland kan du behöva stöd för att orka hjälpa.

Dokument

 

Externa länkar

Al-anon

Alzheimerföreningen

AnBo, anhörigföreningen borderline

Anhörigas riksförbund

Anhörighjälpen

Attention

Autism- och Aspergerförbundet

BRIS 

BUFFF

Demensföreningen Sollentuna 

FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Föreningen balans

Habiliteringen

Handbok för anhöriga - Anhörigas riksförbund

(H)järnkoll

Hjärnkraft

Hjärt- och lungsjukas riksförbund

IFS, Intresseförbundet för schizofreni och liknande psykoser 

Kuling 

Maskrosbarn 

Myndigheten för delaktighet

MIND 

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Neuroförbundet

Parkinsonförbundet

Randiga Huset

Reumatikerförbundet

Riksförbundet för änkor och änkemän

RSMH

Röda korset

Samarbete för människor i sorg

SHEDO

SNAPH

SPES

Socialstyrelsen

Strokeförbundet

Svenskt demenscentrum

Svenska diabetesförbundet

Trygga barnen 

Unga anhöriga till demenssjuka

ÅSS, Ångestföreningen i Stockholm