Till navigation Till innehåll (s)
Ett par sitter på en sten i skogen

Anhörigstöd 

Ger du mycket stöd och hjälp till en familjemedlem eller nära vän? Då finns det stöd att få för dig. Stödet är kostnadsfritt och vi som ger dig stöd har sekretess.

Vem kan få stöd?

Anhöriga som ger stöd och hjälp till en person som är:

  • äldre
  • demenssjuk
  • har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
  • långvarigt sjuk
  • har missbruksproblem

Som anhörig tar man ett stort ansvar och en vårdande roll. Därför är det mycket viktigt att din hälsa och välmående också får utrymme. 

Vi finns på facebook

Gå gärna med i gruppen Anhörigstöd i Sollentuna. Här berättar vi om vad anhörigstöd är och om aktiviteter vi och närliggande kommuner anordnar för dig som tar hand om en närstående.A

Anhörigstöd i Sollentuna på facebook

 

Anhörig till äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktuppgifter

Kajsa Undin, anhörigkonsulent, är legitimerad sjukgymnast och utbildad KBT-terapeut (kognitiv beteende terapi). Kajsa är kontaktperson för anhöriga som stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har psykiska eller fysiska funktionshinder.

Kajsa arbetar med att ge råd, stöd, information och hjälp som underlättar för dig som anhörig. Anhörigstöd erbjuder också informationsträffar, föreläsningar och anhörigcirklar samt arrangerar sociala och hälsofrämjande aktiviteter.

Anhörig till person med demenssjukdom

Kontaktuppgifter

Natalie Alrenius, demenssamordnare, är legitimerad sjuksköterska med specialistkompetens inom minnesrelaterade sjukdomar. Natalie arbetar med att ge råd, stöd, information och hjälp till personer med demenssjukdom och deras anhöriga genom hela sjukdomstiden. Demenssamordnaren utgör en länk mellan kommun, primärvård och minnesmottagningen. 

Stöd du kan få som anhörig till person med demenssjukdom

Anhörig till person med missbruksproblem och/eller psykisk funktionsnedsättning

Kontaktuppgifter

Lotta, metodstödjare, arbetar rådgivande med anhöriga till personer med psykiskt funktionsnedsättning och/eller missbruksproblem. Hon kan ge dig svar på frågor kopplade till kommunens/socialtjänstens insatser, hur det fungerar och vilka möjligheter du som anhörig har till stöd och delaktighet. Lotta kan även lotsa dig vidare om du har frågor, problem eller hjälpbehov som går utanför socialtjänstens område.

Om du är anhörig till en person som har en beroendeproblematik kan du även vända dig direkt till Sollentuna beroendemottagning.

Sollentuna beroendemottagning

Sollentuna beroendemottagning arbetar mer behandlande med anhöriga till personer med missbruksproblem. Mottagningen erbjuder olika typer av temainriktade samtal med fokus på dig och vad du kan göra för att ta hand om dig själv. De jobbar även med att ge dig konkreta verktyg för hur du ska bemöta din närstående. 

Sollentuna beroendemottagning

Dokument

 

Externa länkar

Alzheimerföreningen

Anhörigas riksförbund

Anhörighjälpen

Attention

Autism- och Aspergerförbundet

Demensförbundet

FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Habiliteringen

Handbok för anhöriga - Anhörigas riksförbund

(H)järnkoll

Hjärnkraft

Hjärt- och lungsjukas riksförbund

Myndigheten för delaktighet

Nationella hjälplinjen

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Neuroförbundet

Parkinsonförbundet

Randiga Huset

Reumatikerförbundet

Riksförbundet för änkor och änkemän

Röda korset

Samarbete för människor i sorg

Socialstyrelsen

Strokeförbundet

Svenskt demenscentrum

Svenska diabetesförbundet

Unga anhöriga till demenssjuka