Till navigation Till innehåll (s)
Ett par sitter på en sten i skogen

Anhörigstöd

Kommunen erbjuder stöd till dig som vårdar, stöttar eller hjälper en närstående. Det kan vara en familjemedlem, en granne, eller vän. Här kan du som anhörig få eget stöd, rådgivning och information utifrån din situation och behov. Stödet är kostnadsfritt och vi som ger dig stöd har sekretess.

Vem kan få anhörigstöd?

Anhöriga som ger stöd och hjälp till en person som är:

 • äldre
 • demenssjuk
 • har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • långvarigt sjuk
 • har missbruksproblem

Du som är anhörig tar ett stort ansvar och har ofta en vårdande roll. Därför är det mycket viktigt att din hälsa och välmående också får utrymme. 

Anhörigstödet är en del av den förebyggande verksamheten i kommunen. Alla kommuner är skyldiga enligt lag att erbjuda anhörigstöd. 

Anhörigstöd som erbjuds

 • Rådgivning och vägledning.
 • Må-bra aktiviteter.                     
 • Stödsamtal. Det går bra att vara anonym, slå #31#. 
 • Anhöriggrupper.
 • Information om kommunens och samhällets insatser.  
 • Föreläsningar.
 • Efterlevandesamtal.

Anhörig till person med demenssjukdom

Natalie Alrenius, demenssamordnare, är legitimerad sjuksköterska med specialistkompetens inom minnesrelaterade sjukdomar. Natalie arbetar med att ge råd, stöd, information och hjälp till personer med demenssjukdom och deras anhöriga genom hela sjukdomstiden. Demenssamordnaren utgör en länk mellan kommun, primärvård och minnesmottagningen. 

Stöd du kan få som anhörig till person med demenssjukdom

Kontaktuppgifter, demenssamordnare

Anhörig till person med missbruk / psykisk funktionsnedsättning

Om du är anhörig till en person som har en beroendeproblematik kan du vända dig till Sollentuna beroendemottagning. De kan svara på frågor kopplade till kommunens och socialtjänstens insatser, hur det fungerar och vilka möjligheter du som anhörig har till stöd och delaktighet. Fokus ligger på dig som anhörig och vad du kan göra för att förbättra ditt mående och hantera relationen till din närstående som dricker och/eller använder droger. Vi erbjuder stöd i grupp och individuellt stöd. 

På beroendemottagningen kollar vi e-posten varje dag och du kan vänta dig svar inom två arbetsdagar.

Sollentuna beroendemottagning

Anhörigstöds aktiviteter

Jag vill se aktuella aktiviteter för Anhörigstöd

Anhörigvårdarkort

Du som vårdar en vuxen anhörig eller annan närstående har möjlighet att bära ett anhörigvårdarkort. Kortet får du av anhörigkonsulenten.

Anhörigvårdarkortet ska vara en säkerhet för den anhörige/närstående om du som vårdar råkar ut för akut sjukdom eller olycka. Kortet är gult, i visitkortsstorlek, och innehåller följande information: 

 • Namn på den som är anhörigvårdare och som ansvarar för en person som är beroende av hjälp.
 • Uppgifter om den som vårdas.
 • Namn på personer som kan kontaktas i händelse av sjukdom eller olyckshändelse. Dessa personer är informerade om vad de ska göra om de blir kontaktade. 

Biståndsbedömda insatser för anhöriga

Du som hjälper eller stöttar en närstående kan söka olika biståndsbedömda insatser för avlastning. 

Insatserna kan till exempel vara:

 • avlösning i hemmet
 • dagverksamhet
 • växelvård
 • serviceinsatser från hemtjänsten i form av inköp, städning eller tvättning.

Mer information om insatserna och hur du ansöker får du av anhörigkonsulenten, demenssamordnaren eller av kontaktcenter. 

Kontaktuppgifter

Anhörigstöd finns på Facebook

Gå gärna med i gruppen Anhörigstöd i Sollentuna. Här berättar vi om vad anhörigstöd är och om aktiviteter vi och närliggande kommuner anordnar för dig som tar hand om en närstående.

Anhörigstöd i Sollentuna på Facebook

Externa organisationer för anhöriga

Anhörigas riksförbund

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Efterlevandeguiden - stöd till dig som har förlorat en anhörig

Anhöriglinjen, nationell stödlinje

Kontakt

Kontaktuppgifter, anhörigkonsulent

Mer läsning för dig