Till navigation Till innehåll (s)

Kemikalier

Kemikalier finns överallt runt omkring oss i vår vardag. Här får du råd om hur du kan hantera riskerna med kemikalier.

Kemikalier kan vara svårnedbrytbara, vilket gör att de kan befinna sig länge i naturen utan att de bryts ned och försvinner. De kan vara fetttlösliga och bioackumulerande, vilket gör att ämnena lagras i levande organismer och att lagringen sker i en snabbare takt än vad ämnena bryts ned.

Utbytesregeln

I Miljöbalken finns det en grundläggande bestämmelse om att alltid välja det minst miljöfarliga alternativet när det gäller till exempel kemikalier. Det här gäller både för industriell verksamhet och dig som privatperson. Handla därför inte rutinmässigt, utan välj aktivt miljömärkta alternativ.

Spola inte ner kemikalier i avloppet

Det är av största vikt att kemikalier inte spolas ner i toaletten eller hälls ut i våra avlopp. Det här är för att kemikalierna då följer med vattnet till reningsverket där de sen kan störa viktiga reningsprocesser och sedan fortsätta vidare ut till våra sjöar och vattendrag.

Det rätta sättet att ta hand om kemikalierna är att samla ihop dem och lämna in till en miljöstation avsedd för just kemikalier, exempelvis Hagby återvinningscentral.

Kemikalieinspektionen

Råd om kemikalier i vardagen, Kemikalieinspektionen

Miljötips till hushåll, Käppala

Återvinning, Sörab

Mer läsning för dig