Till navigation Till innehåll (s)

Idrotts- och ungdomsföreningar

Vi har olika stöd för aktiviteter, lokaler och utbildningar för ledare inom föreningslivet.

Aktivitetsstöd

Stöd för aktiviteter som din förening anordnar för barn och ungdomar i åldern 7-20 år. Det beräknas på antalet tillfällen som ni redovisar.  Ansökan görs två gånger om året:

  • 15 februari för aktiviteter och deltagartillfällen som skett under höstterminen
  • 15 augusti för aktiviteter och deltagartillfällen som skett under vårterminen.

Lokalstöd

Du kan också söka  bidrag för årshyra för lokal eller för egen lokal. Det gäller om föreningens verksamhet inte kan bedrivas någon av de lokaler som kommunen erbjuder. Ansökan ska lämnas in senast 15 februari.

Utbildningsstöd

Vi erbjuder ett stöd på 1000 kr för ungdomar i åldern 13-20 år som går en utbildning. Det gäller till exempel tränar- och domarutbildningar. Utbildningen ska vara sanktionerad av föreningens riksorganisation. Ansökan lämnas in senast den 15 februari.

Ansök via e-tjänst eller blankett

Ansökningarna för aktivitetsstödet kan du göra via APN - Aktivitetskort på nätet.

Aktivitetskort på nätet, APN - Inloggning

Aktivitetskort på nätet, APN - Manualer

Anledningen till att det finns två ansökningsblanketter är att vi har några regler som inte Riksidrottsförbundet har.

Blanketten för sammanställningen till Riksidrottsförbundet är ett underlag till det ni redovisar i Idrottonline.

Alla ansökningar skickas eller lämnas in till kultur- och fritidskontoret.

Kontakt

Mer läsning för dig