Till navigation Till innehåll (s)

Undervisning i modersmål

Elever med annat modersmål än svenska kan ha rätt att få undervisning i ämnet modersmål. Här kan du se om ditt barn har rätt till undervisningen och göra din ansökan om modersmål.

Du kan ansöka om modersmål för ditt barn om:

  • Du som vårdnadshavare samt ditt barn har ett annat modersmål än svenska.
    Ni använder språket i ert dagliga umgänge hemma.
  • Ditt barn har grundläggande kunskaper i språket, det vill säga ditt barn kan prata och förstå språket.
  • Du som vårdnadshavare talar ett av minoritetsspråken, finska, samiska, romani, chip, meänkieli eller jiddisch. (Här krävs det inte att barnet har grundläggande kunskaper.).
    Även barn som är adopterade kan ansöka om modersmål. Det finns inga krav på att det är ett umgängesspråk hemma, men barnet måste ha grundläggande kunskaper i språket.

Ansökan ska göras senast 1 april. Ansökningar inkomna efter 1 april ses över under terminens gång. Undervisning erbjuds enbart i mån av plats i befintlig undervisningsgrupp.

Ansök om modersmål via e-tjänst

Det går också att ansöka om modersmål via blankett. Du kan läsa mer om modersmål och hitta alla blanketter på webbsidan för  Centrum för Integration om flerspråkighet (CIFS). De organiserar undervisningen i modersmål i både kommunala och fristående skolor.

Centrum för integration och flerspråkighet - CIFS