Till navigation Till innehåll (s)

Socialtjänsten kan hjälpa dig på olika sätt

Det finns flera olika sätt vi kan hjälpa och stötta dig eller din familj på.

Det finns flera olika sätt vi kan hjälpa dig och din familj på. Vissa familjer kan få hjälp från oss, medan andra familjer får hjälp på andra sätt, till exempel med sjukvård eller extra stöd i förskola och skola. Du kan alltid ringa till oss om det är något du undrar över. Hjälp från socialtjänsten är alltid gratis. 

Vi tar reda på vilken hjälp ni behöver

Hjälp från socialtjänsten kallas insats. För att ta reda på vilken insats just du och din familj behöver, gör vi först en utredning. Det betyder att vi pratar med dig, dina föräldrar och andra vuxna som känner dig som lärare, tränare eller släktingar. Du behöver inte berätta mer än du vill, men ju mer du berättar, desto bättre kan vi hjälpa dig. Vi vill gärna göra utredningen tillsammans med dig och din familj för att komma överens om socialtjänsten har någon hjälp som passar er. Vi finns till för att ni ska få det bättre.

Socialtjänsten samarbetar med andra delar av samhället, som skolan och polisen. Ibland behövs ingen utredning för att få hjälp från socialtjänsten. Andra sätt att få hjälp

Olika typer av hjälp

Ekonomisk hjälp

Ibland kan familjer ha svårt att få pengarna att räcka.
Om pengarna inte räcker till det allra viktigaste, som mat, kläder och boende, kan en vuxen i din familj prata med socialtjänsten. Vi kan hjälpa till så att det blir enklare för er.

Dina föräldrar kan ansöka om ekonomiskt bistånd om det är svårt för dem att få pengarna att räcka. Du har rätt att få information om ekonomiskt bistånd och också få berätta för oss om det är något särskilt du och din familj skulle behöva. Det är inte alltid vi kan ge den hjälp du önskar, men det är viktigt för oss att du får möjlighet att berätta om hur du har det om du vill och få svar på de frågor du har om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd

Fritidsaktiviteter

Om din familj haft ekonomiskt bistånd 6 månader eller längre kan ni få hjälp med pengar till en fritidsaktivitet för dig. Man kan få hjälp till avgift för att träna olika sporter som fotboll, friidrott, basket, simning med mera. Man kan också få hjälp med avgift till Kulturskolan för att till exempel spela instrument eller dansa. Berätta gärna för oss vilken slags aktivitet du vill hålla på med.

För dig som läser på gymnasiet

Om du går på gymnasiet och dina föräldrar har svårt att få pengarna att räcka kan ni söka om extra tillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Extra tillägg betyder att du får mer i studiebidrag. Det extra tillägget får du behålla utöver det ekonomiska biståndet din familj får.

Besök CSN:s webbplats

Om du sommarjobbar eller jobbar extra får du behålla din lön utöver det ekonomiska biståndet dina föräldrar får upp till en viss gräns.

Kontakt

Om dina föräldrar har en handläggare på ekonomiskt bistånd kan du ringa eller mejla hen direkt om du har frågor.

Om dina föräldrar inte har ekonomiskt bistånd, men du har frågor om ekonomiskt bistånd kan du vända dig till vårt kontaktcenter. Du kan ringa telefonnummer 08-579 210 00 och välja ”frågor om ekonomiskt bistånd”. Du kan också mejla till kontaktcenter@sollentuna.se

Kontaktperson och kontaktfamilj

Kanske behöver du stöd från fler vuxna än dina föräldrar. Då kan socialtjänsten hjälpa dig genom att hitta en kontaktperson eller kontaktfamilj.
En kontaktperson eller kontaktfamilj träffar du på fritiden, och en kontaktfamilj fungerar som en extrafamilj för dig. Ni kan träffas för att prata eller hitta på saker tillsammans. Att få en kontaktperson eller kontaktfamilj är det näst vanligaste sättet att få stöd från socialtjänsten.

Stöd av kontaktpersoner eller kontaktfamiljer

Familjebehandling

Om det är jobbigt hemma kan en eller flera i din familj få träffa en familjebehandlare.
Det kan till exempel vara jobbigt hemma för att dina föräldrar bråkar ofta. Det kan också vara att någon i familjen dricker för mycket. Eller att dina föräldrar har svårt att ta hand om dig eller dina syskon.

Att träffa en familjebehandlare är det vanligaste sättet att få stöd från socialtjänsten. De som jobbar med familjesamtal är utbildade för att hjälpa er att hitta lösningar på era problem. De kan hjälpa till hemma hos er, eller så får dina föräldrar gå på möten. I Sollentuna kommer familjebehandlarna från kommunens skol- och familjeteam eller ett företag som heter Söderstöd.

Besök Sollentuna föräldrastöd

Besök Söderstöds webbplats

Om du inte kan bo kvar hemma

Mer läsning för dig