Till navigation Till innehåll (s)

Avfall och återvinning 

Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) samlar in Sollentunas avfall. Hushållsavfall, matavfall och kompost samlas in och behandlas för återvinning. Bolaget tar även hand om hushållens farliga avfall, elavfall, trädgårdsavfall och grovavfall. På återvinningsstationer kan du själv lämna ditt avfall.

Alla har ansvar för att sortera ut sitt farliga avfall och att sortera så att avfallet kan återvinnas och behandlas på ett miljösäkert sätt. Om du vill ha hjälp med hur du ska sortera avfall som till exempel plats, böcker, cyklar, möbler, textilier och trädgårdsavfall, titta gärna i SÖRAB:s sopsorteringsguide som ger dig vägledning.   

Sopsorteringsguiden

I kommunens föreskrifter kan du läsa mer om hur avfall ska sorteras och vem som ansvarar för vad.

Så hanteras avfallet i Sollentuna kommun

Återvinningsstationer i Sollentuna

På följande platser finns kompletta återvinningsstationer med behållare för tidnings- och returpapper samt förpackningar av glas, papper, metall och plast:

Hitta rätt återvinningsstation

Mobil återvinningscentral

En mobil återvinningscentral stannar regelbundet på tre platser i Sollentuna:

  • Brunkebergsåsen Norrvikens IP (p-plats mitt emot Väderholmens gård)
  • Tegelhagen (p-plats infart Silverdals kapell)
  • Kärrdal (Lomvägen, skolans parkeringsplats)

Här kan du lämna i stort sett allt som du kan lämna på de större återvinningscentralerna – som porslin, textilier och överbliven målarfärg

Mer information och turlista på SEOMs webbplats

Lämna elektronik till butik

Du vet väl om att du kan lämna elektronikavfall till butiker som säljer elektronik, oavsett var du köpt din produkt? Och du behöver inte visa upp något kvitto. Ansvaret för att ta emot elektronik skiljer sig en del beroende på butikens storlek.

Renhållningen finansieras med avgifter

Renhållningsavgiften ska täcka kostnader för insamling, transporter, behandling och återvinning av hushållsavfall. Avgiften för ordinarie hämtning av hushållsavfall betalas i efterskott: fyra gånger per år för flerbostadshus, sex, åtta eller tolv gånger per år för småhus med eget abonnemang samt tolv gånger per år för verksamheter.

Sollentuna Energi och Miljö, Avfall

SÖRAB, regionalt avfallsbolag

Återvinningsstationer i Sollentuna

Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTIAB

Sök din återvinningsstation hos FTIAB