Till navigation Till innehåll (s)

Avfall och återvinning 

Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) samlar in Sollentunas avfall. Hushållsavfall, matavfall och kompost samlas in och behandlas för återvinning. Bolaget tar även hand om hushållens farliga avfall, elavfall, trädgårdsavfall och grovavfall.

Alla har ansvar för att sortera ut sitt farliga avfall och att sortera så att avfallet kan återvinnas och behandlas på ett miljösäkert sätt.

Renhållningen finansieras med avgifter

Renhållningsavgiften ska täcka kostnader för insamling, transporter, behandling och återvinning av hushållsavfall. Avgiften för ordinarie hämtning av hushållsavfall betalas i efterskott: fyra gånger per år för flerbostadshus, sex, åtta eller tolv gånger per år för småhus med eget abonnemang samt tolv gånger per år för verksamheter.

Lämna elektronik till butik

Du vet väl om att du kan lämna elektronikavfall till butiker som säljer elektronik, oavsett var du köpt din produkt? Och du behöver inte visa upp något kvitto. Ansvaret för att ta emot elektronik skiljer sig en del beroende på butikens storlek.

Lämna din julgran på återvinningscentralen

Lämna in din julgran till återvinning så att den tas till vara på bästa sätt!

Här kan du lämna julgranen

Länkar

Sollentuna Energi och Miljö, Avfall

SÖRAB, regionalt avfallsbolag

Återvinningsstationer i Sollentuna

Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTIAB

Sök din återvinningsstation hos FTIAB