Till navigation Till innehåll (s)
Återvinning

Avfall, sophämtning och återvinning

Utöver insamling av mat- och restavfall erbjuder SEOM även tjänster för insamling av farligt avfall, el-, trädgårds-, och grovavfall.

Utsorterade förpackningar kan lämnas på lokala återvinningsstationer eller någon av SÖRABs återvinningscentraler.

Alla som bor och är verksamma i kommunen har ett ansvar att sortera sitt avfall så att det kan återvinnas och hanteras på ett miljösäkert sätt.

Om du känner dig osäker på hur något ska sorteras kan du söka i SÖRAB sorteringsguide här:

Guide för sopsortering, SÖRAB

Sophämtning

I Sollentuna har SEOM ansvar för att samla in avfall från hushåll och liknande avfall från verksamheter. 

Din sophämtning, SEOM

Återvinningsstationer i Sollentuna

Från och med 1 januari 2024 är det kommunen som är ansvarig för återvinningsstationerna i Sollentuna. Här kan du lämna förpackningar av glas, papper, plast och metall.

Tömning och städning av återvinningsstationerna utförs av företaget SÖRAB. Förpackningsavfallet omlastas på någon av SÖRABs omlastningsstationer, där producenterna hämtar avfallet för återvinning.

Hitta rätt återvinningsstation

SÖRAB

Mobil återvinningscentral

I Sollentuna finns en mobil återvinningscentral. Den stannar regelbundet  på flera platser i Sollentuna, bland annat Tegelhagen, Rotebro och Tureberg. Till den kan du lämna mindre mängder av ditt avfall, till exempel grovavfall, elavfall och farligt avfall.

Turlista för Mobil återvinningscentral, SEOM

Här kan du lämna mindre mängder avfall istället för att åka till någon av Sörabs fasta återvinningscentraler.

Återvinningscentraler

Du som bor i Sollentuna kan utan kostnad lämna in avfall till någon av Sörabs återvinningscentraler. Närmaste anläggningarna för dig som bor i Sollentuna är återvinningscentralerna Smedby i Upplands Väsby och Hagby i Täby. Där kan du även lämna in prylar och kläder till återbruk.

Återvinningscentraler, SÖRAB

Lämna elektronik till butik

Du vet väl om att du kan lämna elektronikavfall till butiker som säljer elektronik, oavsett var du köpt din produkt? Och du behöver inte visa upp något kvitto. Ansvaret för att ta emot elektronik skiljer sig en del beroende på butikens storlek.

Beställ hämtning av vitvaror hos SEOM

SEOM hämtar vitvaror, till exempel kylskåp, frys, tvättmaskin, spis, torktumlare och spisfläkt, i rimlig omfattning utan kostnad.

Hos SEOM hittar du information om hur du beställer hämtning av vitvaror

Ansvar för avfallshantering i Sollentuna

I kommunens föreskrifter kan du läsa mer om hur avfall ska sorteras. Där står också vem som ansvarar för vad.

Renhållningen finansieras med avgifter

Renhållningsavgiften ska täcka kostnader för insamling, transporter, behandling och återvinning av kommunalt avfall och avfall med kommunalt ansvar. Avgiften för ordinarie avfallshämtning betalas i efterskott en gång i månaden enligt gällande taxa.

Våra avgifter, SEOM

SÖRAB, regionalt avfallsbolag

Återvinning i Sollentuna

Mer läsning för dig