Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Parkeringsregler 

Här kan du läsa om några av de generella parkeringsregler som finns i kommunen. Förhoppningsvis får du en del tips som gör att du kan undvika att parkera fel.

Trafikförordningen

Var uppmärksam på generella regler enligt Trafikförordningen. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå. 

Stanna och parkera, Transportstyrelsen

Se vägmärken för lokala trafikföreskrifter

På Transportstyrelsens sida STFS, hittar du lokala trafikföreskrifter för alla Sveriges kommuner. Där finns samtliga bestämmelser gällande parkering i Sollentuna. För närmare beskrivning och exakta formuleringar av generella parkeringsregler hänvisas till gällande lagstiftning.

Datumparkering

Parkeringsförbudszon

Oskyltade parkeringsförbud

Terräng

Lastbil

Svensk trafikföreskriftssamling