Till navigation Till innehåll (s)

Parkeringsregler

Här kan du läsa om några av de parkeringsregler som finns i kommunen. Förhoppningsvis får du en del tips som gör att du kan undvika att parkera fel.

Trafikförordningen

Var uppmärksam på generella regler enligt trafikförordningen. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte med vägmärken utan gäller generellt. 

Trafikförordningen 

Stanna och parkera, Transportstyrelsen

Se vägmärken för lokala trafikföreskrifter

I Svensk trafikföreskriftsamling hittar du trafikföreskrifter för alla Sveriges kommuner. Där finns samtliga bestämmelser gällande parkering som beslutats av Sollentuna kommun. För närmare beskrivning och exakta formuleringar av generella parkeringsregler hänvisas till gällande lagstiftning.

Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)