Till navigation Till innehåll (s)

Tillfälligt stödboende

Åkerbo stödboende är ett tillfälligt, drogfritt boende riktat till dig som är bostadslös i Sollentuna kommun när du på grund av sociala, psykiska eller missbruksproblem har behov av tillfälligt boende med stöd.

På Åkerbo har vi bemanning dygnet runt (sovande jour). På Åkerbo arbetar kontaktpersonerna utifrån ESL-pedagogiken (ett självständigt liv). Målet är att tillsammans med dig och utifrån din uppdragsbeskrivning ta fram genomförandeplan - motivera, träna och ge dig stöd till ett självständigt liv i en lämplig boendeform.

Boendet består av:

  • 17 rum med gemensamt kök, tvättstuga och andra gemensamhetsutrymmen.
  • 10 lägenheter.

Du kommer till Åkerbo efter överenskommelse med din utredande socialsekreterare på socialkontoret. På Åkerbo sköter du ditt eget hushåll och betalar en boendeavgift. Ett grundläggande krav är att du själv har en vilja till förändring av din livssituation, att du är aktiv i utvecklingen av din livssituation. En av målsättningarna är att du under dagtid deltar i någon form av sysselsättning/arbete eller studier utanför Åkerbo och aktivt söker bostad.

Drogfritt boende

Åkerbo är nyktert och drogfritt. Har du beroendeproblematik ska du vara avgiftad innan inflyttning. Vid misstanke om drogpåverkan kommer vi att kontrollera din drogfrihet och nykterhet genom stickprov via utandnings- och urinprovstagningar. Är du drogpåverkad eller vägrar lämna prov skrivs du ut från boendet. 

Inskriven i verksamheten

I samband med att du du flyttar till Åkerbo gör du och dina kontaktpersoner upp en  tid för ett gemensamt informationsmöte med din handläggare där ni tillsammans går igenom uppdraget.  Du får vid inskrivningen två kontaktpersoner. Dessa arbetar tillsammans med dig för att uppfylla det formulerade uppdraget. Uppföljning med socialsekreterare sker efter en månad och därefter var tredje månad. Målet är att utifrån din genomförandeplan - motivera, träna och ge dig stöd till ett självständigt liv i en lämplig boendeform.


Kontakt Åkerbo stödboende

Telefon dygnet runt: 08-579 210 83 

Övriga kontaktvägar

  • Expedition: 08-579 210 83
  • Gruppledare Fateme Mahbobe Ziraki: 08-579 210 82

Adress

Åkervägen 3
191 40 Sollentuna