Till navigation Till innehåll (s)

Stöd till barn, unga och deras familjer 

Som familj ställs man ibland inför olika problem. Vid behov går kommunen in med stöd och hjälp.

Situationer när man kan få stöd och hjälp kan vara

  • om det förekommer bråk inom familjen
  • om barn inte har det bra hemma, eller har problem med alkohol och droger
  • om föräldrar eller någon annan vuxen slår barnen
  • om föräldrar missbrukar alkohol eller narkotika.
  • Det kan också vara föräldrar som vill ha råd och stöd kring frågor som rör barn och ungdomar eller är oroliga för att barnet far illa.

Vart kan jag vända mig om ett barn verkar må dåligt?

Om du känner dig osäker över vilken hjälp du behöver är du välkommen att kontakta socialkontorets mottagningsgrupp. 

Kontakta mottagningsgruppen via kontaktcenter

Du kan också gå in på samlingssidan www.sagasollentuna.se för att se vart du kan vända dig för att få rätt stöd.

www.sagasollentuna.se

Mest besökta sidor

Familjerätt

Familjerådgivning

Föräldrastöd

SAGAsollentuna (infosida för barn och föräldrar)