Till navigation Till innehåll (s)

Transport av avfall från kylfirma, elbutiker med flera 

Du som transporterar avfall yrkesmässigt behöver ansöka om tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen. Mellanlagring av farligt avfall ska anmälas till kommunen.

På länsstyrelsens webbsida hittar du information om hur du gör en anmälan eller ansökan för att få tillstånd. Här kan du även läsa vanliga frågor och svar om avfallstransporter och andra tillstånd som kan behövas.

Länsstyrelsen 

Mellanlagring av farligt avfall

Företag som ska mellanlagra farligt avfall måste anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden. Om det handlar om att mellanlagra avfall som uppkommer i den egna verksamheten krävs ingen anmälan. Detta gäller exempelvis bilverkstäder och mindre industrier.

  • Avfall som uppkommer någon annanstans och som lagras i den egna verksamheten ska anmälas.
  • Miljö- och hälsoskyddsenheten har tillsyn, vilket innebär att en miljö- och hälsoskyddsinspektör kan inspektera din verksamhet och ställa krav om du inte uppfyller miljölagstiftningen.