Till navigation Till innehåll (s)

Transport av avfall från kylfirma, elbutiker med flera 

Du som transporterar avfall yrkesmässigt behöver ansöka om tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen. Mellanlagring av farligt avfall ska anmälas till kommunen.

På länsstyrelsens webbsida hittar du information om hur du gör en anmälan eller ansökan för att få tillstånd. Här kan du även läsa vanliga frågor och svar om avfallstransporter och andra tillstånd som kan behövas.

Länsstyrelsen 

Rapportera avfall till nationellt avfallsregister

Från den 1 november ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in uppgifterna till ett nytt nationellt avfallsregister. Uppgifterna används till att säkerställa att det farliga avfallet tas om hand på rätt sätt.

Naturvårdsverkets Avfallsregister - e-tjänst (öppnar den 1/11)

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

Naturvårdsverkets samlade information om ny avfallsrapportering

Naturvårdsverkets vägledning om farligt avfall

Syftet med det nationella registret är att grunda en cirkulär ekonomi och en säker avfallshantering. Sverige ska följa de regler som gemensamt beslutats på EU-nivå och ska säkerställa att farligt avfall hanteras på ett lämpligt sätt. Alla medlemsstater ska inrätta ett elektroniskt register för uppgifter om farligt avfall, för att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet.

Mellanlagring av farligt avfall

Företag som ska mellanlagra farligt avfall måste anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden. Om det handlar om att mellanlagra avfall som uppkommer i den egna verksamheten krävs ingen anmälan. Detta gäller exempelvis bilverkstäder och mindre industrier.

  • Avfall som uppkommer någon annanstans och som lagras i den egna verksamheten ska anmälas.
  • Miljö- och hälsoskyddsenheten har tillsyn, vilket innebär att en miljö- och hälsoskyddsinspektör kan inspektera din verksamhet och ställa krav om du inte uppfyller miljölagstiftningen.