Till navigation Till innehåll (s)

Brandfarliga och explosiva varor 

Du som yrkesmässigt hanterar explosiva och brandfarliga gaser och vätskor måste söka tillstånd. I Sollentuna är det Brandkåren Attunda som handlägger tillstånd för hanteringen.

Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Brandkåren Attunda är tillstånds- och tillsynsmyndighet för kommunerna Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Sök tillstånd för hantering brandfarliga och explosiva varor hos Brandkåren Attunda

Mer information hittar du också hos

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Brandskyddsföreningen