Till navigation Till innehåll (s)

Brandfarlig vara

Du som yrkesmässigt hanterar farliga gaser och vätskor måste söka tillstånd. Tillstånd söker du hos Brandkåren Attunda.

Sök tillstånd för hantering brandfarliga och explosiva varor

Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt.  Mer information hittar du också hos

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Brandskyddsföreningen