Till navigation Till innehåll (s)

Brandfarlig vara

Du som yrkesmässigt hanterar farliga gaser och vätskor måste söka tillstånd. Det gör du hos Brandkåren Attunda.

Sök tillstånd för hantering brandfarliga och explosiva varor

Det finns ett omfattande regler som talar om hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt.  Mer information hittar du här:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Brandskyddsföreningen

 

Mer läsning för dig